وحدت حوزه ودانشگاه

فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………….۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۲ سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..۴ فرضيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….۴ وحدت حوزه و دانشگاه، يعنى حركت پابه‏پاى علم و دين‏……………………………………………………۴ اهميت وحدت حوزه ودانشگاه درعصر كنوني…………………………………………………………………….۶ اثار و برکات وحدت………………………………………………………………………………………………………….۷ مشكلات وموانع سد راه وحدت حوزه ودانشگاه………………………………………………………………….۸ راه هاي وحدت دانشگاه وحوزه………………………………………………………………………………………….۹ نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲ منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴                     چكيده…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

وحدت حوزه ودانشگاه

چكيده بیش از سه دهه است شعار وحدت حوزه و دانشگاه در سالروز شهادت شهید دکترمفتح مطرح می گردد و چند صباحی یاد وحدت می افتیم و احتمالا جلسه ای هم برپا می کنیم  ولی در عمل آنچه یافت می نشود تحقق آرمانهای بلند طراحان وحدت حوزه و دانشگاهست اصولا هر شعاری از یک شعور…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام