موتورمترو

مقدمه :  يكي از انواع حمل و نقل كه در كاهش ترافيك بسيار موثر و با توجه به ارزش ان در تمام جهان در حال توسعه است حمل و نقل ريلي است كه به دو بخش تقسيم ميشود ۱-مترو(حمل و نقل    درون شهري )  2-راه اهن (حمل و نقل برون شهري )در ايران در گذشته…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام