امادگی دفاعی

امادگی دفاعی

دفاع جزئی از زندگی موجودات رنده است : زیرا اقدامات دفاعی ان ها باعث دفع یا کاهش اثر تجاوزمهاجمان می شود . تمام مودات زنده از دفاع غریزی که حداوند در وجود افرار داده است بهره مندند . در میان موجودات زنده تنها انسان است که توانسته است علاوه بر دفاع طبیعی و غریزی از دفاع عقلانی و ارادی هم بهرهمند است . انسان با استفاده از عقل و هوش توانسته است وسایل و تجهیزات پیشرفته برای دفاع ازمیهن خود بسازد . لازم به ذکر است که ابزار و وسایل جنگی از گذشته تاکنون تغییر و تحول یافته است .
دفاع ممکن است نظامی(عامل) یا غیر نظامی(غیرعامل) باشد. دفاع غیر عامل کلیه اقدامات احتیاطی به جز استفاده از سلاح و مهمات به منظور کاهش اثر عملیات دشمن است .
مجموعه آمادگی ها و اقداماتی که مردم برای حفظ جان و مال خود در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی انجام می دهند دفاع غیر نظامی نامیده می شود .

ماهيت جمهوري اسلامي ايران را با ماهيت دشمنان مقايسه كنيم. با اين قياس، قطعا به اين موضوع مي‌رسيم كه تهديد دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران طبيعي است و اين مساله از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي با كشور ما همراه بوده است. دليل آن هم اين است كه انقلاب اسلامي ماهيت ضداستكباري دارد و اين تفاوت ماهوي و اختلاف ذاتي سبب مي‌شود كه اين تهديد همواره با ما همراه باشد.

اهمیت آمادگی دفاعی از دیدگاه قرآن :

میدانید که لازمه ی موفقیت در هر کاری آمادگی برای انجام آن است.
خداوند متعال درقرآن کریم با اشاره به آرزوی دشمنان برای نابودی مسلمانان هشدار می دهد که هرگز از سلاح ها و امکانات خود غافل نشوند و زمینه ی حمله وحجوم دشمن را فراهم نسازند.