بررسی نقاط ضعف وفرصت یک فناوری(موبایل)

بررسی نقاط ضعف  وفرصت یک فناوری(موبایل)

در جهان امروز شاهد ظهور بسیاری از فناوری ها در عرصه ها ومولفه های گوناگون زندگی هستیم.تلفن،تلویزیون،ماهواره،فضای مجازی ،نانو و…. گوشه هایی از فناوری های نو در عصر کنونی می باشند .اما هرکدام از این فناوریها به نوبه خود دارای ویژگی های مثبت ومنفی هستند که این ویژگی ها بیشتر براساس نوکاربرد آن ورویه کاربرد آن است.مثلا  گوشی همراه .گوشی همراه در عصر کنونی پیچیدگی ورشد بسیاری از جهت کمی وکیفی پیدا نموده است.این ابزار با استفاده درست می تواند ابزار قدرتمندی جهت یاری رسانی به انسان در جهت  رفع نیازها ی روزمره وهمچنین ایجاد چشم اندازی نو در زندگی همراه با پشرفت باشد مهمترین نقاط مثبت ومنفی بکارگیری این ابزار عبارتند از:

معایب:

بروز اعتیاد در اثر استفاده بیش از حد آن

امکان سوء استفاده های امنیتی  مخصوص در زمان استفاده از نرم افزار های اجتماعی ورد یابی

بروز تاثیرات منفی جسمانی مثل پرخاشگری ضعف قوای جسمی وبینایی سردرد دراثر استفاده بیش از حد

فواید:

بالا بردن دانش نرم افزاری وکاربری آسان تجاری

حمل ونقل آسان

دردسترس بودن در بیشتر اوقات

قابلیت دسترسی آسان به  مراکز تعمیر

امکگان برقراری آسان ارتباط