نقش دانشمندان در زندگی انسان

نقش دانشمندان در زندگی انسان

تمام  اختراعات ووسایل  زندگی ما که موجب راحتی بیشتر زندگی ما را فراهم  می کنند حاصل زحمات  انسانهای تلاشگرومحققی است که دانشمند نام دارند.دانشمندان با سعی وتلاش خود همیشه دراین فکر هستند که با خدمات خود زندگی بهتری را برای انسانها فراهم کنند.اگر زحمات دانشمندان نبود زندگی انسانها بسیار سخت تر بود.

دانشمندان ذهنی پرسشگر دارند وهمیشه در پی  پیداکردن جواب های سوالات خود هستند.اختراع هایی چون برق،تلفن،تلویزیون،دارو،خودروو…حاصل زحمات آنان بوده است.دانشمندان وعالمان چراغ راه زندگی انسانها هستند.از ویژگی های دانشمندان کوشش فراوان انان ومسئولیت پذیربودن  آنان است.دانشمندان علاوه برعلم آموزی وبالا بردن علم خود  به دیگران هم علم ودانش خود را انتقال می دهند وبا این  کار چراغ علم را بیشتر روشن می کنند.اگر دانشمندان وکوشش های آنان نبود معلوم نبود دنیای امروز ما چگونه بود.

سختی دانشمندان ،آسایش انسانها را در پی داردبه سبب همین تلاش های بزرگ است که در روایات ما دانشمندان وعلما در ردیف پیامبران قرار می گیرند.علم ودانش تاثیر بسیاری در زندگی امروز انسانها دارد ودانشمندان معلمان بزرگی در هدایت انسانها وفکرها هستند.دانشمندان با اختراعات خود به فکر سعادت انسانها هستند ولی متاسفانه برخی افراد از این اختراع ها ومحصول ها استفاده بدی می کنند.برتری کشورهای بزرگ در داشتن فناوری وحضور دانشمندان واندیشمندان است.ما هم باید تلاش وکوشش کنیم تا برای جامعه خود مفید باشیم ودرآینده انسانهای قابلی برای  جامعه باشیم.دانشمند فردی است که در راه علم آموزی وآموزش علم زحمت فراوانی می کشد. متاسفانه در طول تاریخ بسیاری از دانشمندان به خاطر اعتقادشان مورد آزار فراوان قرارگرفته اند اما چون هدفشان سعادت انسانها بوده است موفق گردیده اند.

نویسنده:علی متاجی

منابع

http://www.beytoote.com

Kh110.ir