برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی وسرنخوردن در روزهای برفی وسرنخوردن خودروها چه کارهایی انجام می شود؟

نویسنده:علی متاجی

برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی  وسرنخوردن  در روزهای برفی وسرنخوردن  خودروها چه کارهایی انجام می شود؟

جهت سر نخوردن خودروها در روزهای برفی وافزایش اصطکاک  باید یکسری نکات را رعایت کرد:

  • رعایت سرعت مطمئن

هرچه قدر سرعت ماشین  در روزهای برفی بیشتر باشد امکان سرخوردن ولغزیدگی جاده نیز بیشتر است بنابراین باید سرعت مطمئن را رعایت کرد در روزهای  برفی وبارانی در هنگام ترمز خودرو ،خودرو تا مسافت 4 الی 12 متر کشیده می شود.

2-استفاده از زنجیر چرخ

زنجیر چرخ باعث افزایش اصطکاک  چرخ ها همچنین عبور آسانتر خودرو در میان برف می شود.

3-استفاده از لاستیک چرخ مناسب

لاستیک چرخهای با آج مناسب  ارتباط وپایداری بیشتری در جاده های برفی دارند.

4-استفاده از نمک  در آب کردن برف جاده ها

پاشیدن نمک باعث زودتر آب شدن یخ وبرف جاده می شود

5-رانندگی با دنده سنگین

وقتی در جاده برفی هستیم نباید به سرعت حرکت کرد استفاده از دنده سنگین می تواند اصطکاک وایمنی را افزایش دهد(به خصوص در سربالایی ها)