نقش رعایت بهداشت در زندگی انسان

برای تامین و حفظ سلامت جامعه، بهداشت باید هم به صورت فردی و هم به حالت اجتماعی رعایت گردد. به عبارت دیگر بهداشت فردی و اجتماعی مکمل یکدیگرند و رعایت بهداشت فردی به تنهایی کافی نخواهد بود زیرا انسان جدا از مردم و اجتماع زندگی نمی کند و رعایت یا عدم رعایت بهداشت هر فرد، روی سلامت سایرین اثر می گذارد.

یکی از ضروری ترین نیازهای هر انسانی داشتن جسمی سالم و مهم تر از آن داشتن روح و روانی سالم می باشد. سلامتی نعمت بزرگی است که خداوند به بندگان خود اعطا نموده است که در صورت وجود ناخوشی در خود به وجود این نعمت بزرگ پی می بریم. داشتن روح و جسمی سالم نیازمند آن است که هر فردی به بهداشت خود و محیط پیرامون خود اهمیت دهد، چرا که بسیاری از بیماری ها و امراض در صورت کمبود بهداشت فردی و اجتماعی در افراد بروز می کند و اسباب ناراحتی آنان را ایجاد می کند.

بهداشت فردی باعث میشود که انسان  در زندگی خود با مشکلات کمتری مواجه گردد.انسانها با راعایت بهداشت احساس امنیت بیشتری می کنند چون بعضی بیماری ها حالت همه گیردارد ووقتی شیوع زیادی پیدا می کند باعث می شود که خود فرد ودیگران احساس کنند هر لحظه مریض می شوند واین ترس باعث می شود که با شخص بیمار ارتباط کمتری برقرار کنند.

رعایت بهداشت باعث کم شدن هزینه خانواده ها می گردد واین کم شدن هزینه وخرج زندگی باعث رسیدگی بیشتر به امور زندگی می گردد.بعضی از بیماریها هزینه های سنگینی برعهده خانواده ها می گذارند.علاوه بر خسارات مالی عدم رعایت بهداشت در زندگی،در برخی موارد این بیماری ها باعث می شود افراد ی که از نظر جامعه دارای ارزش علمی وعقلانی زیادی می باشند دچار بیماری گردند واز دست دادن این افراد ارزشمند صدمات علمی وعملی بسیاری را برای جامعه به دنبال دارد.تمیزی وبهداشت روحیه انسان را شادتر می کند وحتی در روابط انسانها نیز تاثیردارد.