راهنما

این سایت از قسمت های مختلفی برای کاربران برخوردار است.جهت استفاده از منو مقالات باید در سایت کاربران ثبت نام نمایند.کاربران عزیز دقت نمایندکه در هنگام ثبت نام به سطوح کاربری دقت نمایند

1- کاربران سطوح عادی فقط یک روز از امکانات سایت می توانند استفاده کنند.این کاربران علاوه بر قسمت های رایگان سایت میتوانند به قسمت مقالات دسترسی داشته باشند واز قسمت جزوات وسوالات درسی نمی توانند استفاده کنند

2- کاربران سطح نقره ای به مدت یک هفته می توانند تقریبا از تمام سطح سایت استفاده نمایند

3- کاربران سطح طلایی محدودیتی در زمینه استفاده از امکانات سایت ندارند ودوره اشتراک آنان یک ماه می باشد.

4-سطح سوالات:فقط میتوانید از سوالات استفاده نمایید.

درآینده نزدیک سعی می شود قسمت های متنوع تری به سایت اضافه گردد