سطوح کاربری

سطح قیمت  
سطح عادی(\ده هزارتومان) 100,000.00 ﷼ every 3 روز.
Membership expires after 3 روز.
انتخاب
سطح نقره ای(هشتاد هزارتومان) 800,000.00 ﷼ per هفته.
Membership expires after 1 هفته.
انتخاب
سطح طلایی(صدهزارتومان) 1,000,000.00 ﷼ per ماه.
Membership expires after 1 ماه.
انتخاب
سطح سوالات (ده هزارتومان) 100,000.00 ﷼ every 2 روز.
Membership expires after 2 روز.
انتخاب

←بازگشت به صفحه اصلی