پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری سطح عادی(\ده هزارتومان) را انتخاب کردید

مدت زمان استفاده از امکانات سایت برای کاربران سطح عادی فقط یک روز می باشد.کاربران این سطح فقط میتوانند به قسمت مقالات دسترسی داشته باشند.

The price for membership is 100,000.00 ﷼ every 3 روز.

Membership expires after 3 روز.

کد تخفیف دارید؟ برای وارد کردن کد تخفیف کلیک کنید.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید

قوانین

1-تمام مطالب این سایت براساس قوانین کشورجمهوری اسلامی ایران میباشد ومدیرسایت حق دارد نوشته ها ودیدگاه های مخالف با شعائر مقدس ومبانی وموازین کشورایران را حذف نماید

2-درهنگام استفاده و پذیرش اشتراک با دقت در راهنماهای قید شده در سایت وبا اراده کامل اقدام به خرید نموده ومدیریت سایت هیچگونه مسئولیتی در این انتخاب نداشته وتمام عواقب حقوقی وقانونی ومالی برعهده ثبت نام کننده می باشد

3-درصورت بیان ویانشر مطلب کذب وهمچنین ارائه توهین وافترا نسبت به مدیریت سایت ،مدیریت سایت حق هرگونه اقدام قانونی وحقوقی دارد

4- در نگهداری نام کاربری ورمز ارائه شده در هنگام ثبت نام دقت کافی داشته ومسئولیت نگهداری وحفظ آن برعهده ثبت نام کننده می باشد.

5-درهنگام ثبت نام نام ونام خانوادگی وادرس ایمیل صحیح را بیان می کنم ودرصورت هرگونه اشتباه در مدارک هویتی هیچ گونه مسئولیتی در باز پرداخت برعهده مدیریت سایت نمی باشد.