پاییز

انشا در مورد پاييز  پايه هفتم درس اول صفحه 20 مقدمه:پاييز سومين فصل سال است که با سه ماه مهر و ابان و اذر که هرکدام نمادي پرمعنا دارند شروع مي شود و به اتمام مي رسد.مهر يعني محبت و عشق،ابان يعني اب و اذر يعني اتش که سه عنصر بسيار مهم در زندگي بشراست…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام