اذان

انشا پايه نهم با موضوع اذان کتاب مهارت هاي نوشتاري پايه نهم با موضوع اذان صفحه 21 مقدمه:بهترين صدايي که باان به ما حس سراسر ارامش و حال خوب تزريق مي شود و ز خواب غفلت بيدار مي شويم و به رکوع و سجود پرورگار مي پردازيم. تنه ي انشا:صداي بانگ خوش اذان که روزانه…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دینی