فيل و فنجان

فيل و فنجان انشاء درباره فيل و فنجان مقدمه:خداوند هميشه ،همه  چيز را در دنيا متضاد و مکمل ساخته است مثل کوچک و بزرگ،لاغر و چاق،بلند و کوتاه،مثل فيل و فنجان. تنه ي انشاء:فيل و فنجان يکي از ضرب المثل ها يا اصطلاح هاي قديمي است که مردم بکار مي برند و قاعدتآ زماني که…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام