تولد حضرت محمد

انشاء درمورد تولد حضرت محمد مقدمه:بزرگ مردان يعني انسان هايي که خون دادند تا ديگر خون هيچ بي گناهي ريخته نشود،مال دادند تا مال هيچ مظلومي خورده نشود،عشق دادند تا هيچ فرزندي طعم نا مهرباني را نچشد،جان دادند تا جان هيچ بشري ناحق گرفته نشود،بزرگ مردان يعني رفتند تا ما اسوده بمانيم.بزرگ مرد يعني پيامبر…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دینی