همجنس گرايي در حقوق ايران

همجنس گرايي در حقوق ايران آن چه در اين مقاله خواهيد خواند: در ابتداي مقاله همجنس گراها را افرادي مي داند که به ارتباط جنسي با همجنس خود گرايش دارند و عنوان مي کند که در برخي کتب رواشناسي همجنس گرايي را نوعي آسيب و اختلال مي دانند که ريشه در توارث، فيزيولوژي، محيط و……

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در حقوق