آسمان‌نما

آسمان‌نما یا اخترسرا تالاری است که در برای ارائه مسائلِ آموزشی درباره اخترشناسی و آسمانِ شب یا برای آموزشِ ناوبریِ فلکی استفاده می‌شودهمچنین در آن نمایی، از ستارگان و سیاره‌ها و دیگر پدیده‌های آسمانی برای منظورهای آموزشی یا سرگرمی نمایش داده می‌شود. معمولاً آسمان‌نما دارای گنبدی است که بینندگان در زیر آن می‌نشینند و تصویری…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام