لودر

لودرها بطور وسیعی در کارهای ساختمانی برای حمل توده مواد (نظیر خاک و سنگ )، بارگیری کامیونها، خاکبرداری ، حفاری وگاهی تسطیح (به عنوان بولدوزر ) و غیره بکار گرفته می شوند. بر خلاف اسکریپرها که به طور همزمان برای بارگیری و حمل استفاده میشوند، لودرها همواره باید به همراه ماشین های انتقال دهنده مانند…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام