وب چیست

فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………..صفحه وب چیست؟……………………………………………………………………………………………………….۳ تفاوت اینترنت و وب چیست؟………………………………………………………………………………۳ بخش هاي صفحات وب………………………………………………………………………………………..۳ میزبانی وب چیست ؟………………………………………………………………………………………………………………..۴ وب سايت چيست؟……………………………………………………………………………………………..۴ مرورگر وب چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………۴ منظور از آناليز وب………………………………………………………………………………………………۵ منابع………………………………………………………………………………………………………………….۵           وب چیست؟ وب جزیی از اینترنت است. وب مخزنی از صفحات اینترنتی است که هر یک دارای آدرس مشخصی هستند و…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام