گیربکس پژو206

گیربکس تیپ ۶ وasd از نوع اتوماتیک تیپترونیک بوده که دارای قابلیت تعویض دستس است.این گیربکس دارای ۵دنده اتوماتیک(۴دنده جلو و ۱دنده عقب)و ۴ دنده دستی است.از نظر میزان مصرف سوخت در سیکل ترکیبی ۵/. لیتر در ۱۰۰ کیلومتر از تیپ ۲و۳وasdو۷/. لیتر در ۱۰۰ کیلومتر از تیپ ۵ بیشتر مصرف میکنه مشکلات گیربکس اتوماتیک…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام