موتوردیزل

موتور دیزل ریشه لغوی کلمه دیزل نام یک مخترع آلمانی به نام دکتر رودلف دیزل است که در سال 1892 نوع خاصی از موتورهای احتراق داخلی را به ثبت رساند، به احترام این مخترع اینگونه موتورها را موتورهای دیزل می*نامند. دید کلی موتورهای دیزل ، به انوع گسترده*ای از موتورها گفته می*شود که بدون نیاز…

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام