باجستجودراینترنت به کمک کلیدواژه هایی ماننده نمودار سازمانی چارت سازمانی مدل های دیگری از نمودار وارتباط کاری را پیداکنید وبنویسید

باجستجودراینترنت به کمک کلیدواژه هایی ماننده نمودار سازمانی چارت سازمانی مدل  های دیگری از نمودار وارتباط کاری را پیداکنید وبنویسید.

نمودار وظیفه ای (Functional)

رایج ترین شکل سازمان که در آن سازمان توسط حوزه های تخصصی در حوزه های وظیفه ای متفاوت دسته بندی می شود مانند: حسابداری، بازاریابی، ساخت و غیره. پروژه ها معمولا در یک بخش واحد رخ می دهد. اگر به اطلاعات یا کار پروژه از بخش دیگری نیاز باشد، تقاضا توسط مدیر بخش به مدیر سایر بخش ها ارسال می شود و در غیر این صورت ارتباطات در داخل پروژه باقی می ماند. اعضای تیم، علاوه بر کارهای پروژه، کارهای روزمره بخش خود را نیز انجام می دهند.

 نمودار پروژه ای (Projectized)

در یک سازمان پروژه ای، تمامی شرکت در قالب پروژه ها سازمان دهی می شوند. مدیران پروژه ها کنترل پروژه ها را در دست دارند. پرسنل به مدیران پروژه ها تخصیص یافته  و گزارش می دهند. در این سازمان ها پرسنل اصطلاحا بدون بخش” می باشند. این بدان معناست که آنها کارهای پروژه را تکمیل کرده و در انتهای پروژه جایی برای بازگشت ندارند یعنی یا باید به پروژه دیگر منتقل شده یا به دنبال کار جدیدی در سازمان دیگری باشند. ارتباطات معمولا تنها در قالب پروژه رخ می دهد.

نمودار ماتریسی (Matrix)

این نمودار تلاش می کند تا قدرت هر دوی اشکال وظیفه ای و پروژه ای را حداکثر سازد. این حالت را می توان به “دو رئیس داشتن” تشبیه نمود. در این حالت اعضای تیم به هر دو مدیر وظیفه ای و پروژه ای گزارش می دهند و علاوه بر کارهای پروژه، کارهای روزمره بخش خود را نیز انجام می دهند.

در ماتریس قوی (Strong Matrix)، مدیر پروژه، دارای قدرت بیشتری است. در ماتریس ضعیف (Weak Matrix)، مدیر وظیفه ای ، دارای قدرت بیشتری است و قدرت مدیر پروژه قابل مقایسه با یک هماهنگ کننده (coordinator) یا تسریع کننده (expeditor) می باشد. در ماتریس متوازن (Balanced Matrix)، قدرت بین مدیر وظیفه ای و مدیر پروژه تقسیم می شود.

تسریع کننده پروژه: یک کارمند کمکی و هماهنگ کننده ارتباطات که شخصا نمی تواند تصمیم گیری یا اعمال تصمیم نماید.

هماهنگ کننده پروژه: این جایگاه شبیه تسریع کننده پروژه است استثنای آنکه قدرت تصمیم گیری و برخی مجوزها و گزارش به مدیر سطح بالا را دارد.

مدل ارتباطی سلسله مراتبی(چارت سازمانی)

چارت سازمانی یا نمودار سازمانی یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاه های و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان آنها است. این نمودار سلسله مراتب سازمان و جایگاه های شغلی موجود در سازمان را مشخص می کند. همچنین به صورت ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه های کاری و شغلی را مشخص می کند.

مدل ارتباطی افقی

در مدل ارتباط افقی افراد احساس همبستگی و دلسوزی نسبت به یکدیگر دارند و با پای بندی به اهداف گروهی و سازمانی کار را دنبال می‌کنند و اگر چنانچه روزی مدیر آنها عوض شود از رفتن او بسیار ناراضی خواهند شود.

ارتباط عمودی

اما در مدل ارتباط عمودی عده‌ای که در بالا هستند احساس  فخر و قدرت می‌کنند و مایلند فقط به دیگران دستور دهند و دیگران نیز به دستورات آنها عمل نمایند.آنها جز این عادت نداند و هرجا برخلاف این عادت و عدم پیروی از دستورات مواجه شوند سخت برآشفته می‌شوند.در مقابل افرادی که در پایین قرار دارند، احساس حقارت و شکست می‌کنند.

ارتباط موجودیتی

نوعی از ارتباط کاری ویامجموعه ای است که بودن یک شی ویا موجود به بودن موجود دیگر بستگی دارد مثلا در مدارس نبود معلم ویا دانش آموز چرخه کاری مدرسه وتحصیل را قطع میکند.حتی بودن معلم ودانش آموز به وجود منبع آموزشی واحد(کتاب درسی)بستگی دارد.