کودکان ونوجوانامی که در حماسه ی کربلا حاضر بودند.

کودکان ونوجوانامی که در حماسه ی کربلا حاضر بودند.

-قاسم بن الحسن (ع): پدرش امام حسن مجتبى (ع) و مادرش «رمله‏» مي‏باشد

 در شب عاشورا در پاسخ امام حسين (ع) كه فرمود: «مرگ در نظر تو چگونه است؟» گفت: «شيرين‏تر از عسل‏»

-ابوبكر بن الحسن (ع): پدرش امام حسن مجتبى (ع) بود. او از مدينه همراه عمويش امام حسين (ع) به كربلا آمد و بعد از شهادت برادرش قاسم، به ميدان آمد و جنگيد تا به فيض شهادت نايل گشت . .

-عبدالله بن الحسن (ع): پدرش امام حسن مجتبى (ع) و مادرش، دختر شليل بن عبدالله مي‏باشد. عبدالله در كربلا نوجوانى بود كه به سن بلوغ نرسيده بود و چون عمويش حسين (ع) را زخمى و بي‏ياور ديد، خود را به آن حضرت رسانيد و گفت: «به خدا قسم از عمويم جدا نمي‏شوم‏». در آن هنگام شمشيرى به طرف امام حسين (ع) روانه شد. عبدالله دست‏خود را سپر شمشير قرار داد و دستش به پوست آويزان شد و فرياد زد: «عموجان‏» ! حسين (ع) او را در بغل گرفت و به سينه چسبانيد و فرمود: برادرزاده! بر اين مصيبت كه بر تو وارد آمده است، صبر كن و از خداوند طلب خير نما، زيرا خداوند تو را به پدران صالحت ملحق مي‏كند. ناگاه حرمله بن كاهل تيرى بر او زد و او در دامان عمويش حسين(ع)، به شهادت رسيد. وى نوجوانى يازده ساله بود .

عون بن عبدالله: پدرش، عبدالله و مادرش حضرت زينب ( عليها السلام) است. او در اوائل راه مكه به كربلا، در «وادى عقيق‏» به امام حسين(ع)پيوست. او در روز عاشورا به ميدان نبرد تافت و شمشير زد تا به شهادت رسيد.

محمدبن عبدالله: پدرش، عبدالله و مادرش خوصاء مي‏باشد. او با برادرش «عون‏» در راه مكه به كربلا در «وادى عقيق‏» به امام حسين(ع) پيوست و در روز عاشورا قبل از برادرش عون به ميدان رفت و به شهادت رسيد

عبدالله بن مسلم: پدرش، مسلم بن عقيل و مادرش، رقيه دختر حضرت على(ع)مي‏باشد . وى در روز عاشورا در ميدان جنگ، سه مرتبه با دشمن كارزار كرد.

محمد بن مسلم: پدرش مسلم‏بن‏عقيل و مادرش از كنيزان بود. او در روز عاشورا پس از شهادت برادرش «عبدالله‏» در حمله دسته جمعى فرزندان ابيطالب به دشمن شركت كرده، سپس به شهادت رسيد. او سيزده ساله بود.

و يكي از كودكاني كه در كربلا شهيد شد، طفل كوچك امام حسين (ع) بود ،كه در اسم وي اختلاف است.قديمي ترين منبع كه نام علي اصغر را در آن آمده، كتاب فتوح ابن اعثم است كه گويد: حضرت فرزند شيرخواري به نام علي داشت. نام فرزند خردسال امام حسين(ع) به نام عبدالله نيز در تاريخ آمده كه در روز عاشورا به شهادت رسيد. شيخ مفيد هنگام شمارش فرزندان امام حسين(ع) مي نويسد: عبدالله بن حسين كه در كودكي با تيري كه از سوي دشمن پرتاب شد، در دامن امام حسين(ع) گلويش ذبح شده و شهيد شد. طبري، ابن اثير وغيره نيز نام آن طفل شيرخوار را عبدالله ضبط كرده اند.

منبع

http://www.pasokhgoo.ir/node/80046

www.asrehjadid.ir