بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها

بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان هامولفین: دکتر علی رضائیان و دکتر علی محمد احمدوند و روح الله تولّایی  موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۰وضعیت: تمام متنمنبع: دوماهنامه علمی-ترویجی “توسعه انسانی پلیس”، شماره ۲۷تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com    چکیده: در مطالعات مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی شرکت سایپا)

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی شرکت سایپا)مولفین: دکتر منصوره علیقلی، سعید عسکری ماسوله، نیما سعیدی و سعیده زنده باد (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز)موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.comتهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم

مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوممولفین: نیما سعیدی و سعیده زنده بادموضوع: مدیریت دانش / مدیریت بومیسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.comتهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.comچکیده: روند نزولی میزان صادرات فرش دستبافت در سال های اخیر…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

ارائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدی

ارائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدیمولف: بهاره حمزیی (مهندس صنایع –برنامه ریزی و تحلیل سیستمها)موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.comتهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.comچکیده: هدف از این نوشتار مطالعه و بررسی روند پیاده سازی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین با نگاه داده کاوی

مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین با نگاه داده کاویمولفین: حمیده نقاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم، دانشگاه علوم اقتصادی تهران(hamide.naghade@ses.ac.ir) و شاهرخ اسدی و دکتر جمال شهرابی موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.comتهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی

نوان مقاله: موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتیمولف: حامد خراسانی طرقی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه تهران Hamed_khorasan@yahoo.com)موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۳وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com   تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com    چکیده: امروزه دارایی های ذهنی و دانش افراد همپایه سایر دارایی های…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

سازمان های یاددهنده

سازمان های یاددهندهمولفین: محمد شیرغلامی (کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه تهران، shirgholamii@yahoo.com)موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۳وضعیت: تمام متنمنبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com  چکیده: سازمان یاد دهنده و یادگیرنده در این مقوله که هر فردی یا گروهی باید بطور دائم دانش و…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی

ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانیمولفین: روح اله تولایی، دکتر جهانیار بامداد صوفی، دکتر علی رضائیان و دکتر جمشید صالحی صدقیانیموضوع: مدیریت دانشسال انتشار (میلادی): ۲۰۱۴وضعیت: تمام متنمنبع انتشار: فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن , سال چهارم، شماره۱۰، از صفحه ۵۵ …...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مروری بر عناصر سازنده سیستم های ارزیابی عملکرد تجاری سازی دانش و تحقیقات دانشگاهی در چارچوب مفهومی مدیریت دانش

مروری بر عناصر سازنده سیستم های ارزیابی عملکرد تجاری سازی دانش و تحقیقات دانشگاهی در چارچوب مفهومی مدیریت دانشمولف: علیرضا مرادی، کاندیدای دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران (aalirezam60@yahoo.com)موضوع: مدیریت دانشسال انتشار(میلادی): ۲۰۱۷وضعیت: تمام متنمنبع: نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشتهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.comچکیده: در اقتصادِ دانش محور، بویژه در صنایع…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

برندسازی وچالش های آن در بازار صادرات ایران

 گردآورنده:علی متاجی مقدمه طبق تعریف انجمن بازاریابی امریکا، مارک، برند‘ یا نمانام،به انگلیسی: Brand) یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند، نشان تجاری است. برند مجموعه گره‌های ذهنی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

نقش سيستم اطلاعات مديريتي

نقش MIS : دريك سازمان مي  تواند با نقش قلب دربدن مقايسه گردد.اطلاعات خون و MIS قلب مي باشد. دربدن قلب نقش تغذيه كردن خون خالص به همه اجزاء بدن شامل مغز را افعال    مي نمايد. قلب سريعتر كارمي كند وخون بيشتري را وقتي كه لازم است فراهم مي نمايد. آن ورودي خون ناخالص را…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

داده کاوی

چکیده شرکتهای امروزی از طریق تجزیه و تحلیل چرخه زندگی مشتری به افزایش ارزش مشتری دست یافته اند. ابزارها و فناوریهای انبار داده، داده کاوی و دیگر تکنیک های مدیریت ارتباط با مشتری، روشهایی هستند که فرصتهای جدیدی را برای تجارت فراهم کرده اند. در واقع دیدگاه محصول محوری جای خود را به مشتری محوری…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

تأثیرات محیطی بر رفتار مشتری

 تأثیرات محیطی بر رفتار مشتری اهداف یادگیری: بعد از مطالعه این فصل شما باید به مطالب زیر پی ببرید: ۱-     معنی فرهنگ و ویژگی مهم آن. ۲-     ماهیت ارزش های فرهنگی به طور کلی مانند ارزش های اصلی، که توسط مشتریان آمریکایی حفظ می شوند. ۳-    تأثیری که آن ارزش های فرهنگی بر رفتار مشتری…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

تئوری های مدیریت

فصل اول تئوری های مدیریت ( بدبختانه هیچ سازمان و مقرراتی نمی تواند در زمینه رشد و توسعه اقتصادی – اجتماهی کشورها موثر باشد مگر مردانی که آن را اداره می کنند بدانند چه کاری    می خواهند انجام دهند ) . بنیامین هی گیتر ۱-۱                   تئوری کلاسیک اهمیت مدیریت امروزه دگرگونی شایان توجهی در روندی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

استهلاک

استهلاک             یک کاربرگ تهیه کنید که در آن روش‌ها و نرخ‌هاى استهلاک که در مورد دارائى‌هاى ثابت به‌کار مى‌رود مشخص شده باشد. چنانچه این روش‌ها و نرخ‌ها غیر از روش‌ها و نرخ‌‌هاى مقرر تحت قانون مالیات‌هاى مستقیم مى‌باشد، توضیح دهید که مبناء روش‌ها و نرخ‌هاى مورد استفاده چیست و این‌که چه مقام یا رکنى…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

ارزشیابی عملکرد افراد

ارزشیابی عملکرد افراد چکیده : این مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد کارکنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباط بین ارزیابی عملکرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی عملکرد، اهداف، مکان و زمان ارزیابی عملکرد، خصوصیات شخصیتی ارزیاب و سایر نکات و جزئیات انجام ارزیابی عملکرد از جمله مباحث این مقاله…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت تولید در صنایع کوچک

مدیریت تولید در صنایع کوچک یکی از مهمترین نقطه قوتهای صنایع کوچک استعداد بالقوه آنها در برقراری رابطه بین تولیدات بخش کشاورزی و بخش صنعت است. صنایع کوچک در هر دو زمینه فراورده‏سازی محصولات کشاورزی و تولید ماشین‏آلات و وسایل موردنیاز برای استفاده در بخش کشاورزی سهم مهمی را ایفا می‏کند. مهمترین مسئله کشورهای جهان سوم، بیکاری و افزایش…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و دگرگونی اقتصادی

مقدمه امروزه قدرتهای اقتصادی بزرگترین بخش زندگی ما را تحت سیطره خود دارند، مهمترین سؤالی که پیش می‌آید این است که با استفاده از تئوریهای اقتصادی معاصر، در چه سطحی می‌توان توسعه پایدار را تجزیه و تحلیل و اجرا کرد. تئوری‌ها و مفاهیم توسعه اقتصادی در قرن گذشته نمی‌توانست نیازهای انسانی را تأمین کند و…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

نماسازی با سنگ

مقدمه سنگ یکی از ابتدایی‌ترین مصالح ساختمانی است که انسان برای ساختن ابزار و پناهگاه‌ها و رفع نیاز خود استفاده کرده است. دوره‌های کهن سنگی و پارینه سنگی نشان‌دهنده دوره‌هایی است که در آن کاربرد سنگ بر فلز و دیگر مصالح مقدم بوده است. آثار خانه‌های از سنگ چیده شده در شمال ایران متعلق به…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

ابزارهاي جداكننده ساختمان از زمين

ابزارهاي جداكننده ساختمان از زمين باگسترش روش جداسازى ساختمان از زمين براى محافظت آن در مقابل حركات ناشى از زمين لرزه در سالهاى اخير سيستمهاى گوناگونى طراحى و ساخته شده است . در اين گزارش انواع سيستمهاى موجود بطور خلاصه مورد بررسى قرار مي گيرد. ۱- عناصر سيستم جداساز هر شيوه جداسازى ساختمان بايد بتواند…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مديريت زمان

چكيده استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت در عرصه كار و زندگي است. مديريت زمان شامل مجموعه‌اي از مهارتها براي كنترل كردن و استفاده بهتر از زمان است. اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول مديريت زمان پرداخته و فنون و ابزاري را براي مديريت زمان در محيط زندگي و…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت ورهبری با هوش

مدیریت و رهبری با هوش – مقدمه هميشه برايم اين سؤال مطرح بود كه به راستي انديشيدن به شيوه مديران، با انديشيدن عادي چه تفاوتي ممكن است داشته باشد؟ گاهي فكر مي‌كنم مديران در سال‌هاي اخير آن قدر غرق در مفاهيم رهبري شده‌اند كه اصولاً مديريت را از ياد برده‌اند. ديگر مدير خوب بودن برايشان…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت نوین روستایی

مدیریت نوین روستایی مقدمه با توجه به تغییر و تحولات مدیریت روستایی در سال های قبل و بعد از انقلاب در اغلب مواقع شاهد ضعف و خلاء مدیریت روستایی در کشور بوده ایم، هر چند تشکیل شوراهای اسلامی روستا پس از انقلاب اسلامی گام مثبتی به سوی جلب مشارکت بیشتر روستاییان در مدیریت توسعه روستایی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت نوین در عرصه جهانی

مدیریت نوین در عرصه جهانی جهانی شدن ،مدیریت و تجارت الكترونیك جهانی شدن پدیده‌ای است كه بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و كشورهای بسیاری را به چالش كشانده‌است. یكی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت منابع انسانی

 عملکردی در سازمان است که بر روی استخدام، مدیریت و ارائه مسیر به افرادی که در آن سازمان کار می کنند، متمرکز است. مدیریت منابع انسانی را می توان با مدیران حرفه ، اجرا کرد. مدیریت منابع انسانی به مباحثی در رابطه با افراد مثل تعدیل، استخدام، اجرا، مدیریت پیشرفت سازمان، امنیت، رفاه، مزایا، انگیزه…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت مشارکتی

مقدمه : اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می‌توان گفت که: مدیریت مشارکتی به…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت مذاکره

هنر و فن مذاکره مذاکره را اینگونه تعریف می کنند: فرایند ایجاد یک برنامه توأم خرید و فروش، تا رسیدن به یک نقطه رضایتمندی دو طرفه اگر از نظر فنی مطلب را بررسی کنیم، این تعریف تقریباً کلیه واکنشهای بین فروشنده و خریدار را شامل می شود. از یک بحث تلفنی درباره قیمت چند گالن…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت کلاسیک

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیردشخصیت‌های زیر از تأثیرگذارترین افراد دورهٔ قبل از کلاسیک [درستی] هستند: چارلز بابیچ، مخترع ماشین‌حساب مکانیکی و اولین شخصی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت کارآفرینی

كارآفريني به عنوان يك پديده نوين در اقتصاد نقش موُثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها يافته است. كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزه داراي نقش كليدي است. به عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا ، ايده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغيير مي باشند و در…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مدیریت کار و زمان

مقدمه زمان همیشه به عنوان یک منبع مهم قلمداد شده است. اما ما عادت کرده‌ایم که اتلاف وقت را بیشتر به گردم دیگران بیندازیم و خودمان را در آن مقصر ندانیم. ما از کمبود وقت بیشتر به عنوان پوششی استفاده می‌کنیم که فقدان برنامه‌ریزی یا دوراندیشی، تأخیرها و فقدان ضرب‌العجل‌های تعیین شده قبلی در کارمان…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام