چرا درمانده ایم ؟ ( جامعه شناسی خودمانی )

چرا درمانده ایم ؟  ( جامعه شناسی خودمانی ) نویسنده این کتاب ، مطالب کتاب را خارج از سنت های رایج در محیط نشر نوشته و به چاپ رسانده است و وقتی به مطالعه کتاب می پردازیم دوباره به گوشه هایی از عقاید فردی نویسنده می رسیم. نویسنده در ابتدای کتاب نوع روایت وقایع تاریخی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

پديده خودكشي ونظر جامعه شناسان درباره آن

پديده خودكشي ونظر جامعه شناسان درباره آن خودكشي يكي از پديدههاي تاسف آوري است كه داراي ابعاد شناخته شده ي رواني،اجتماعي،فرهنگي،بيولوژي وپيامدهاي اقتصادي،انساني وغيره مي باشد اين موضوع نه تنها به خاطر گسترش وشيوع جهاني ان بلكه به علت وجود زمينه هاي مساعد كننده براي وقوع اين پديده واجد اهميت است.خودكشي وعلل وانگيزه هاي آن…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

تفاوت زندگی شهری وروستایی

تفاوت زندگی شهری وروستایی در دنیای امروز زندگی در شهر وروستا باهم تفاوت های بسیاری پیدا کردند .همه شهر های دنیا چه کوچک وچه بزرگ روزگاری روستا بودنداما با رشد جمعیت وبوجود آمدن شرایطی تبدیل به شهر شدند.هرکدام از این دو نیز مزایا وکمبودهایی دارند.مهمترین تفاوت های زندگی شهری وروستایی عبارتند از: جمعیت ساکن در…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

بسیج اصناف

بسیج اصناف هدف از تشکیل بسیج اصناف، بازاریان و تجار، ایجاد تشکلی مردمی جهت حضور تجار و بازرگانان متعهد و متخصص با عنوان (بسیج تجار) و زمینه سازی حضور هدفمند، انقلابی،فعال و علمی آنها در عرصه های مورد نیاز بوده است. اولین منظور، ظرفیت سازی جهت جذب حداکثری و سازماندهی و هماهنگ سازی همه ی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

برای زندگی درجامعه چه آداب ورفتاری را باید رعایت کنیم؟

برای زندگی درجامعه چه آداب ورفتاری را باید رعایت کنیم؟ در هر جامعه ای آداب ورفتار مخصوص  به آن جامعه وجوددارد.این اداب اجتماعی به آداب معاشرت معروف است.در کشور ما آدابی مثل تعارف ،احترام به بزرگتر ،رعایت آداب ومراسم مذهبی،رعایت ایام شادی ومراسم های دیگر وآداب احوال پرسی وغیره وجوددارد.افراد از کودکی آداب ومعاشرت را…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

بی‌نظمی یا آشوبChaos

بی‌نظمی یا آشوبChaosچیست ؟ در لغت به معنای در هم ریختگی، آشفتگی، بی‌نظمی است و مترادف آن درمکانیک Turbulanceیا تلاطم می‌باشد. این واژه به معنی فقدان هرگونه ساختار یا نظم است و معمولاً در محاورات روزمره آشوب و آشفتگی نشانه بی‌نظمی و سازمان نیافتگی، ناکارایی و در هم ریختگی است و جنبه منفی در‌بر‌دارد. اما…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام