خیررودکنار

خیررودکنار نام بلوکی از بلوکات ناحیه  تنکابن در مازندران . عده قرای آن 17 و مساحت آن نیم فرسخ ، مرکز آن خیررودکنار. جمعیت تقریباً 3000نفر می باشد . (یادداشت مولف ). و رجوع به خیررود کنار شود. خیررودکناریکی از کهن ترین روستاهای مرکزی نوشهر می باشدکه دارای قدمتی سیاسی وتاریخی می باشد.این دهستان همواره…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام