تأثیر مشاور مدارس بر کاهش اضطراب کودکان مقطع ابتدایی

چکیده امروزه به بهداشت روانی دانش آموزان در مدارس توجه کافی نمی شود: با طرح هایی مانند احیای نقش مشاوره و راهنمایی معلمان نمی توان مبحث عدم حضور معلم مشاوره در مدارس کشور را خصوصا در مقطع ابتدایی که دانش آموزان با بحران های دوران کودکی و بلوغ روبه رو هستند ،  را حل کرد…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

تحلیل محتوای کتابهای علوم چهارم و پنجم براساس اهداف آموزشی مریل

چکیده با توجه به متمرکز بودن نظام آموزشی در کشور ما و اهمیتی که کتابهای درسی در شکل دادن به روش آموزش معلمان و نیز نحوه ارزشیابی از دانش آموزان دارند،یکی از عواملی که می تواند در جریان آموزش نقش اساسی بازی کند شیوه ارائه محتوا در کتابهای درسی است. هدف از انجام این تحقیق…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

طراحی برنامه درسی فرا رشته ای

چکیده برنامه درسی که محصول برنامه ریزی درسی است به مجموعه‌ای از تجربیات اطلاق می شود که در اختیاریادگیرندگان قرار می‌گیرد. برای طراحی برنامه درسی روشهای متعددی وجود دارد که روش موضوعی، روش موازی، روش میان رشته‌ای ، روش چند رشته‌ای و روش فرا رشته ای از مهمترین آنها به شمار می‌آید. هر کدام از…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

استفاده از موسیقی ورابطه آن بر هوش کودکان پیش دبستانی نوشهر

چکیده این پ‍ژوهش با شناخت بررسی تاثیر موسیقی بر هوش کودکان پیش دبستانی انجام شد.با استفاده از روش نمونه برداری در دسترس ۳۰ کودک ۵ ساله(۱۶ دختر و۱۴ پسر) که دامنه هوش آنها بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ قرارداشت انتخاب شدند ودر دوگروه مداخله وگواه مورد بررسی قرار گرفتند به اعضای گروه مداخله  به دمت ۳…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری کودکان

چکیده     مهمترین هدف ازدواج میتواند میل به آرامش،تامین نیازهای جنسی،بقای نسل وتکامل انسان وآرامش وامنیت اجتماعی باشد(گری وبوکس۳،۱۹۸۳)بنابراین هرازدواجی باید بتواند به اهداف مذکور برسد اما برای رسیدن به این اهداف ازدواج باید از ویژگی هایی نظیر رشد جسمانی،رشد عقلی،رشد عاطفی ورشد اجتماعی برخوردار باشد(اورتنروباون ۴،۱۹۸۳).     این چهار ویژگی میتواند رضایتمندی زناشویی را…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با اعتمادبه ‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با اعتمادبه‌نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان است. بدین منظور تعداد ۱۳۰ نفر از دانش‌آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه شهرستان نوشهر به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس کما‌ل‌گرایی اهواز، آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت، آزمون…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

بررسی ارتباط سبک فرزند پروری والدین با مشکلات رفتاری نوجوانان

چکیده خانواده نخستین واحد اجتماعی است که کودک و نوجوان فرآیند رشد شناختی، اجتماعی، عاطفی و روانی خود را تجربه می‌کنند و در آن روش فرزندپروری بر چگونگی رشد و تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان تاثیر بسزایی دارد. لذا در این تحقیق سعی شده است که ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و مشکلات رفتاری نوجوانان مورد…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

احتياجات روحي كارگر

احتياجات روحي كارگر مقدمه روان‌شناسی صنعتی دانش بررسی رفتار انسان در محیط کار است. این دانش می‌کوشد تا با به اجرا گذاشتن نتایج و روش‌های روان‌شناختی به کارگران و سازمان‌ها کمک نماید. به این شاخه از روان‌شناسی گاه روان‌شناسی کار و روان‌شناسی شغلی هم گفته می‌شود.از جمله مباحث مطرح در این شاخه از روان‌شناسی می‌توان به رفتار…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

احتیاجات روحی کارگر

مقدمه روان‌شناسی صنعتی دانش بررسی رفتار انسان در محیط کار است. این دانش می‌کوشد تا با به اجرا گذاشتن نتایج و روش‌های روان‌شناختی به کارگران و سازمان‌ها کمک نماید. به این شاخه از روان‌شناسی گاه روان‌شناسی کار و روان‌شناسی شغلی هم گفته می‌شود.از جمله مباحث مطرح در این شاخه از روان‌شناسی می‌توان به رفتار سازمانی، توسعه و…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

بررسی علل خواب وبی خوابی در کودکان

عنوان: بررسی علل خواب وبی خوابی در کودکان نویسنده:علی متاجی بهار۱۳۹۶ چکیده مشکلات خواب در کودکان پدیده کاملا شایعی است، به نحوی که ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد کودکان به نحوی از انحاء دردوره ای از زندگی دچار اختلال و مشکلات خواب بوده اند. الگوی خواب در طول زندگی تغییر می کند، هرچند که کمّیت…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

رابطه هوش هیجانی با استرس

عنوان: رابطه هوش هیجانی با استرس نویسنده: علی متاجی چکیده با توجه به تاثیر هوش هیجانی بر استرس وهمچنین تاثیر گذاری استرس  در سلامت روانی وضرورت مقابله با این فشارها، هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی براسترس در پرستاران بیمارستان نوشهر انجام شد.نمونه مورد پژوهش ۱۲ نفر از پرستاران شاغل در این…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

تاثیرکمال گرایی درکیفیت زندگی افراد

عنوان: تاثیرکمال گرایی درکیفیت زندگی افراد نویسنده: علی متاجی بهار۱۳۹۶ فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴ اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۶ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۶ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷ متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷ تعریف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۷ مفهوم کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷ ابعاد کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷ کمال گرایی چند بعدی از دیدگاه فروست و همکاران……………………………………………………………………………………..۹ ابعاد کمال گرایی از دیدگاه هویت و فلت۱۹۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مسائل روحي ورواني

مسائل روحي ورواني در دوران معاصر عوامل وتنش هاي زيادي انسانها را  به خود مشغول نموده است.رشد شهر نشيني ودور شدن روزافزون انسان از زندگي ساده و سنتي خودموجبات اين تنش ها ومسائل را فراهم  كرده است.مسائل روحي ورواني حاصل انديشه ها وباورها ومحيط پيرامون است. انسانها دراين دوران از مشكلات عديده اي رنج مي…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

چگونه همسر دلخواه خود را بيابيم

چگونه همسر دلخواه خود را بيابيم؟ مقدمه يكي از مهمترين انتخاب ها در زندگي يك انسان  انتخاب همسر وشريكي براي زندگي است.بنابر شرايط اجتماعي  گرا وادامه نسل انسان ناگزير به اين عمل مي باشد. در باب تداوم نسل آدمي  بنابر مهمترين اصل تفاوت انسان با ساير  موجودات يعني قدر ت  اختيار وانتخاب ،انسان دست به…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

آسیب روانی (مصاحبه با بيمار)

مصاحبه: مصاحبه فرآیندی است که از طریق آن می توان به علایم و مشکلات بیمار پی برد و به وسیلۀ مصاحبه می تواندزمان مناسبی برای بیماری ارائه داد. علت مراجعه:من از رفتار خانواده ام و اطرافیانم که همیشه مرا کنترل می کنند و مراقبم هستند شکایت دارم. مخصوصا از رفتار خواهرم که همیشه می خواست…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

تحليل محتواي كتابهاي علوم چهارم و پنجم براساس اهداف آموزشي مريل

تحليل محتواي كتابهاي علوم چهارم و پنجم براساس اهداف آموزشي مريل           چكيده با توجه به متمركز بودن نظام آموزشي در كشور ما و اهميتي كه كتابهاي درسي در شكل دادن به روش آموزش معلمان و نيز نحوه ارزشيابي از دانش آموزان دارند،يكي از عواملي كه مي تواند در جريان آموزش…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

تعادل ساختار فیزیکی انسان

چکیده یکی از ناهنجاریهای بالا تنه گردپشتی یا کیفوز است در این حالت عضلات سینه ای کوچک و عضلات پشت کشیده می شود و در پشت قوز ایجاد می شود . این قوز به نسبت مختلف متفاوت است . برخی از قوس ها درمان پذیر هستند . این عارضه باعث می شود اختلال در گردش…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

رویکردساختارگرایی در آموزش علوم

چكيده: ما دائما درجستجوی روش های بهتر يادگيری و ياددهی هستيم. پژوهشگران و معلمان دريافته اند که به کارگيری روشهای سنتی سبب کاهش مداوم فهم ودرک دانش آموزان ومشغول شدن آنان به دانش انفعالی در همه سطوح تحصيلی وحتی دانشگاه ها شده است. در دنیای پرشتاب علم‌، آن چه از یك فرد پس از اتمام…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

تاثير رنگ برروان وفيزيولوژي انسان

چكيده: امروزه رنگ و رنگ شناسی به عنوان یک علم در سطح جهان مطرح می‌باشد. در عصر حاضر رنگ در علوم مختلف و از زوایای متفاوتی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. جنبه‌هایی مانند فیزیک نور و رنگ، ساختار شیمیایی رنگها، جامعه شناسی رنگ، سمبل شناسی رنگ، رنگ در هنرهای تجسمی، مفاهیم و رویکردهای نشانه‌شناسی، اسطوره شناسی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

روانشناسي در محيط كار

چكيده:    روانشناسي كه آن را به عنوان مطالعه علمي رفتار و فرآيندهاي ذهني موجود زنده تعريف مي كنيم . از دو جنبه علمي و عملي يا حرفه اي مورد توجه قرار مي گيرد . وقتي درباره تحقيقات روانشناسي و استفاده از روشهاي علمي براي شناخت رفتار آدمي صحبت مي كنيم در اين صورت با…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مشاوره قبل از ازدواج

چكيده: ازدواج امري مقدس در همه اديان توحيدي وبسياري از مكاتب غير توحيدي است.خداوند تعالي از بدو خلقت انسانها وبشر آنها را زوج آفريد وبر تنها آفرينشي كه به خويش براي آفريدن آن تبريگ گفت انسان بود. با شروع تمدن انساني امر ازدواج نيز دچار تغيير شد وبا گسترش  شهرها و ارتباطات وهمچنين كم شدن…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

عقب ماندگی کودکان استثنایی

عقب ماندگی کودکان استثنایی فصل اول     كليات                         مقدمه كودكان كم‌هوش، توجه بسیاری از دست‌اندركاران مانند پزشكان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، متخصصان آموزش و پرورش و دانشمندان ژنتیك را به خود جلب كرده‌اند. هر كدام از این اشخاص و گروه‌ها طبقه‌بندی، مفاهیم و اصطلاحات…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

طلاق وپیامدهای آن

پيشگفتار طلاق مهمترين عامل از هم گسيختگي ساختار بنيادي ترين بخش جامعه يعني خانواده است . طلاق پديده اي است قراردادي ، كه به زن و مرد امكان مي دهد تا تحت شرايطي پيوند زناشويي خود را گسيخته و ازيكديگر جدا شوند. طلاق بر انحلال يك ازدواج رسمي ، در زماني كه طرفين آن هنوز…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

نظريه يادگيري گانيه

مقدمه از جمله ویژگی‌های انسان، استعداد خاص او در یادگیری است. به یقین می‌توان گفت که پیدایش و بقای تمدن و فرهنگ انسان، به وجود استعداد یادگیری او بستگی داشته و یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت‌های اجتماعی در زندگی انسان، یادگیری است.( شعاری‌نژاد، علی‌اکبر؛ مبانی روان‌شناختی تربیت، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1368، چاپ…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مریل

بیوگرافی مختصر دکتر مریل لیسانس خود را از دانشگاه بریگهام یانگ در سال1961 ودکترای خود را از دانشگاه ایلینویز درسال1964 به دست آورد.او در سطح بین المللی به عنوان یک صاحب نظر در زمینه تکنولوژی آموزشی شناخته شده است.نام همسر وی کیت است. وی ازدواج با همسر فعلی را بزرگترین دستاورد خویش اعلام نموده است.…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

کودکان نابینا

مقدمه امروزه باوجود پیشرفتهای علمی و فن آوریهای شگرف تمدن بشری، پیشگیری و درمان معلولیت های مختلف و محو پدیده ناخوشایند نابینایی ـ به جز در مواردی بسیار معدود ـ آرزویی بیش نیست. نابینایان به عنوان قشر غیرقابل اغماضی از جامعه در سطوح مختلف سنی مطرحند. كودك نابینا برای نخستین بار در فضای خانواده نفس می كشد. افراد خانواده…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

تاثير مولفه هاي جسمي،اجتماعي،عاطفي برسلامت روان

فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه چكيده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………2 اهميت وضرورت موضوع………………………………………………………………………………………………………………3 پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….3 تعریف سلامت از نظر سازمان جهانی بهداشت…………………………………………………………………………………..4 مفهوم سلامت روان………………………………………………………………………………………………………………………4 ویژگی های انسان های با سلامت روان کامل……………………………………………………………………………………5 نشانه های به خطر افتادن سلامت روان……………………………………………………………………………………………..6 تاثیر موله های اجتماعی بر سلامت روان…………………………………………………………………………………………..7 فاکتورهای مهم آسیب های اجتماعی که سلامت روان را به خطر…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

روان شناسی شایعه

پیشگفتار شایعه ابزاری فریب دهنده واشاعه کننده اخبار  به صورت نادرست وگاهی واقع است.در واقع شایعه را میتوان قدیمی ترین وکارامدترین ابزار در جنگ های نرم وهمچنین اعمال فشار به حساب آورد که با وجود قدیمی بودن هنوز در عرصه  کشوری وبین المللی خودنمایی می کند. باید اذعان داشت که اولین شایعه عالم را  میتوان…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

اهميت نقاشي در پرورش خلاقيت كودكان

اهميت نقاشي در پرورش خلاقيت كودكان تهیه کننده:علی متاجی فصل اول   كليات مقدمه سوالات تحقيق فرضيات اهداف پيشينه تحقيق محدوده تحقيق محدوديات تحقيق مقدمه بی شک همه ما در دوران کودکی به هنر نقاشی پرداخته ایم، نقاشی یکی از پرطرفدارتین هنرها در میان کودکان است که امروزه با استفاده از علم روانشناسی به نوعی…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

تاثیر اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی

تهیه کننده علی متاجی چکیده ساده ترین تعریفی که برای اعتماد به نفس ارائه شده است چنین است:«اعتماد به نفس عبارت است از اعتقادی که شخص به خود وبه توانایی ها،مهارت ها وسایر قابلیت های خود دارد» بنابراین تعریف برای دست یافتن  به اعتماد به نفس فرد ابتدا نیازمند شناختن توانایی ها وسایر ویژگی های…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام