به کارگیری آموزش مجازی در مدارس نوشهر

چکیـده يادگيري از جمله حقوق هر فرد است، با توجه به حجم بالاي بازماندگان از تحصيل و افرادي كه به دلايل مختلف امكان حضور در مدارس فيزيكي را ندارند، ضرورت بهره گيري از آموزش هاي نوين از جمله آموزش هاي مجازي پيش از پيش آشكار مي شود. هدف از اين تحقیق عبارت است از امكان…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام

مقایسه ادله شهادت شهود و تحقیق محلی در نظام حقوقی ایران

چکیده دو مورد از ادله اثباتی یا دلیل قضایی شهادت و تحقیق محلی می باشد که از دیرباز برای کشف حقیقت مورد توجه مقنین ، حقوقدانان و عرف بوده است و اکنون نیز جزء دلایل مهم و مؤثر به شمار می آیند . لذا ضمن تشریح برای شناخت خود دلیل به بررسی و مقایسه نکات…...

اگرنام کاربری دارید برروی ورود در غیراینصورت ثبت نام کنید.
ورود ثبت نام