دول فدرال و فدرالیسم

دول فدرال و فدرالیسم     آنچه که در ادامه به آن میپردازیم   دولت فدرال  گونه ای از “دولت مرکب و چند پارچه” دولت بسیط (کشور تک ساخت) : دولت های  – کشورهای مرکب ، چند پارچه کنفدراسیون: شرایط تحقق کنفدراسیون: دولت – کشور فدرال: نظریه موریس دوورژه در مورد فدرالیسم: ماهیت اصلی فدرالیسم: […]

ادامه مطلب

حاکمیت چیست

حاکمیت چیست ؟   نوشته : مصطفی ادیبان در ادامه به مفهوم حاکمیت نگاه تاریخی به مفهوم حاکمیت ویژگی حاکمیت و انواع حاکمیت می پردازیم     یکی از موضوعات مهم و بحث بر انگیز در علوم سیاسی و روابط بین الملل مفهوم حاکمیت است. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که سیاست در […]

ادامه مطلب

بررسی مفهوم و ضرورت بازنگری قانون اساسی

بررسی مفهوم و ضرورت بازنگری قانون اساسی ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر سوالاتی که در زمینه بازنگری مطرح می باشد این است که کشورهای دارای قانون اساسی مدون و غیر مدون موضوع تجدید نظر در قانون اساسی را چگونه حل کرده اند و چه راه هایی در پیش گرفته اند. آیا اصولاً قانون اساسی باید قانونی […]

ادامه مطلب

بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران آنچه که در ادامه برسی میشود 1)  مقام پیشنهاد کننده و آغازگر بازنگری در قانون اساسی 2) اعضاء و ترکیب بازنگرندگان در قانون اساسی 3) محدودیتهای بازنگری در قانون اساسی 4) تصویب نهایی بازنگری در قانون اساسی گفتار یک: بازنگری در قانون اساسی مشروطیت گفتار […]

ادامه مطلب

مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت

مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت محمد شفیعی فر، قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش […]

ادامه مطلب

بررسي تطبيقي شوراي نگهبان با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها

بررسي تطبيقي شوراي نگهبان با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها زكريا يعقوبي اشرفي مقدمه ايجاد و تأسيس نهادهاي عالي، جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق بنيادين اشخاص، نوآوري و ابتكار نظام‌هاي حقوقي معاصر به شمار مي‌آيد. امروزه هيچ نظامي را نمي‌توان مشاهده كرد كه براي دادرسي اساسي جايگاهي در نظر نگرفته […]

ادامه مطلب

بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقدمه ویكتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینكه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یك حقیقت و یك واقعیت است: ۱ . حقیقت این است كه قانون اساسی انتظام بخش كلیه امور و […]

ادامه مطلب

برسی جایگاه پارلمان در انگلستان

انگلستان دارای رژیم حکومتی از نوع پارلمانی می باشد. این نوع رژیم در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می آید. در شیوه تفکیک نسبی قوا، نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاه ها و اشخاص کارگزار […]

ادامه مطلب

بررسی نظام قضایی آلمان

ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در ۲ سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت. ۱) محاکم در ایالت های آلمان در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت […]

ادامه مطلب

تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود

تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود علي اكبر گرجي در کنار نکات قوت قانون اساسی، نقاط ضعف قانون اساسی کم نیستند و تا زمانی که بازنگری تسهیل نشود و اراده سیاسی در این قضیه وجود نداشته باشد نمی‌توان براحتی این نقاط ضعف را برطرف کرد. قانون اساسی مجموعه قواعد حقوقی است که به تنظیم […]

ادامه مطلب