نقش حسابرسان در سلامت مالی

نقش حسابرسان در سلامت مالی گرداورنده:علی متاجی چکیده این مقاله به بررسی جایگاه حسابرسی وحسابرسان در سلامت مالی می پردازد.هدف از انجام تحقیق نشان دادن نقش حسابرسان در حفظ سلامت مالی می باشد.حسابرسان به عنوان بازوان وناظران اقتصادی یک کشور می توانند سهم به سزایی در سلامت اقتصادی یک کشور داشته باشند. کلیدواژه:حسابرسی،سلامت مالی ،نقش […]

ادامه مطلب