تلاش وکوشش چه تاثیری در اینده دارد

تلاش وکوشش چه تاثیری در اینده دارد؟

انسان ها از بدو زندگی برای رسیدن به هدف های خود تلاش وکوشش می کنند.در واقع هیچ هدفی بدون تلاش وکوشش به موفقیت نمی رسد.برای رسیدن به هدف در آینده باید از امروز تلاش وکوشش کنیم.

تلاش وکوشش راهی برای رسیدن به هدف است وهدف انسان با تنبلی وسستی به دست نمی آید تمام کسانی که مشهور شدن وبه  موفقیت رسیدند در زندگی خود تلاش فراوانی کردند.

بايد باور کنيم که ما هم مثل ديگر انسان ها از توانمندي هاي بسياري برخورداريم و از ديگران کمتر نيستيم. فراموش نکنيم نقاط قوت انسانها از نقاط ضعفش بيشتر است و نبايد خود را دست کم بگيريم. تصميم خوب در پرتو تکيه بر قوت ها، جبران ضعف ها و احساس توانمندي ها شکل مي گيرد.

موفقيت در هر کاري ز امور زندگي مرهون توکل، تقوا، اخلاص، شناخت، هدف، برنامه ريزي درست وسنجيده، همت، تلاش و پشتکار است.


کار وتلاش علاوه براینکه عامل مهمی در پیشرفت است سدی محکم در جلوگیری از این مساله می شود که انسان به کارهای خلاف وبیهوده کشیده شود.البته هر تلاش وکوششی مستلزم داشتن برنامه مشخصی می باشد

در دین اسلام هم به تلاش وکار کردن سفارش زیادی شده است وامامان ما هم در زندگی شان افراد بسیار کوشایی بودند.دانشمندان بزرگ هم بیشتر عمر خود را در تلاش وکوشش گذرانده اند.