پارلمان چيست

پارلمان چيست پارلمان به مجلسی اطلاق می شود که کار قانونگذاری را در کشور پیش می­برد. این نهاد در کشورها به نامهای مختلف یاد می شود در آمریکا به نام کنگرس، در در فرانسه به نام شورای ملی، در انگلستان به نام پارلمان و مجلس نماینده گان در جاپان یاد می شود. پارلمان در زبان […]

ادامه مطلب

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه   علي سريع السيري مقدمه : مطالعه تاريخ زندگي انسانها نشان مي دهد كه افراد بشر به طور انفرادي نزيسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نياز باهم به طور اجتماعي زندگي كرده اند ودربين گروه هابه حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ودربين گروه هاي به […]

ادامه مطلب

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران   دكتر سيد محمد هاشمي مقدمه ويكتور هوگو مي گويد «قوانين اساسي براي اينكه مورد تجاوز قرار گيرند، به وجود آمده اند زيرا فرياد نمي زنند » اين طنز سياسي مبين يك حقيقت و يك واقعيت است: 1 . حقيقت اين است كه قانون اساسي […]

ادامه مطلب

نگاهی به روند شکل گیری قانون اساسی در ایران

نگاهی به روند شکل گیری قانون اساسی در ایران نگاهی به روند شکل گیری قانون اساسی در ایران محقق : محمود آصفی ؛دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. قانون اساسی مشروطه چکیده : اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴هجری قمری به امضای مظفرالدین شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ […]

ادامه مطلب

آشنايي با انواع نظارت پارلماني

آشنايي با انواع نظارت پارلماني     همه تمامي نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند تکاليف و اختياراتي قانوني دارند که تنها در چارچوب آنها اجازه فعاليت دارند. معمولا اين تکاليف و وظايف در اساسنامه اين سازمان‌ها يا قانون تشکيل آنها ذکر شده است؛ اما تمايل هميشگي برخي مديران براي براي […]

ادامه مطلب

مفهوم تفکیک قوا در ایران

مسأله تفکیک قوا، گرچه امروزه در دیدگاه های حقوقی نیز دارای منزلتی است اما، از حیث نظری و خاستگاه، در شمار مفاهیم فربه اندیشه و فلسفه سیاسی است. همین موضوع سبب طرح برداشت های مختلفی از آن شده است. از سوی دیگر این مفهوم و نظریه خود را بر بسیاری از قوانین اساسی کشورها نیز […]

ادامه مطلب

نظارت استصوابی

نظارت استصوابی از آن جا که در نظام اسلامی، قانون گذاری بر اساس تلقی مکتبی بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد، نظارت دقیق و جدّی اسلام شناسان عادل و متعهد ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ضرورتی که جمهوریت نظام را از سایر جمهوری های رایج و متداول، خصوصاً نظام های سکولار، متمایز می سازد. […]

ادامه مطلب

حقوق قانوني کارگران نوجوان

گروه حقوقي- سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسي را نمي‌توان در زير اين سن قانوني به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنين 15 تا 18 سال هم براي حمايت از کارگران نوجوان مقررات حمايتي متعددي وضع شده است؛ بنابراين در قانون کار کشور ما سازوکار خاصي براي حمايت از نوجوانان و […]

ادامه مطلب

جایگاه حقوق اساسی از علم حقوق

جایگاه حقوق اساسی از علم حقوق   1 : حقوق اداری عمومی و حقوق خصوصی = حقوق اساسی (حقوق مدنی – حقوق تجارت) 2 : حقوق بین المللی و حقوق داخلی = حقوق اساسی (کلیات جامعه حقوق عمومی) حقوق خصوصی = مخصوص فرد به فرد است . مفهوم حقوق اساسی در یک جامعه اساسی از […]

ادامه مطلب

تفكيك قوا-رژيم پارلماني-رژيم رياستي-قواي حكومتي

تفكيك قوا-رژيم پارلماني-رژيم رياستي-قواي حكومتي تاريخچه تفكيك قوا وچگونگي و انواع آن در نظامهاي سياسي را بيان نماييد؟ امروزه تفكيك قوا به معناي (تفكيك قدرت حكومت است, بين سه قوه مقننه, مجريه و قضاييه. طبق نظريه تفكيك قوا, هيچ يك از اين سه قوه نمي توانند در كار ديگري دخالت كنند و وظايف ديگري را […]

ادامه مطلب