نقش وجایگاه زبان فارسی در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران

نقش وجایگاه زبان فارسی در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مقدمه کشور ایران دارای تمدنی کهن می باشد ودر روزگار دور بر سرزمین های بسیاری حکم فرمایی می کرده است واین حکم فرمایی موجب گسترش زبان وفرهنگ ایرانی در سطح جهانی شده است. دوران امپراطوری ایران گرچه با فراز ونشیب های زیادی همراه بوده […]

ادامه مطلب