تفاوت زندگی شهری وروستایی

تفاوت زندگی شهری وروستایی

در دنیای امروز زندگی در شهر وروستا باهم تفاوت های بسیاری پیدا کردند .همه شهر های دنیا چه کوچک وچه بزرگ روزگاری روستا بودنداما با رشد جمعیت وبوجود آمدن شرایطی تبدیل به شهر شدند.هرکدام از این دو نیز مزایا وکمبودهایی دارند.مهمترین تفاوت های زندگی شهری وروستایی عبارتند از:

  • جمعیت ساکن در روستا اغلب موارد بومی هستند اما می توانند با توجه به نزدیکی به شهرهای بزرگ وداربودن جاذبه های زیاد افراد غیربومی را نیز جذب کنند.این امر در روستا های توریستی با بافت تاریخی وهمچنین روستا های شمال کشوربه دلیل وجود منابع طبیعی وطبیعت زیبا بسیار دیده می شود.
  • مردم روستا برخلاف مردم شهرها در اغلب موارد بیشتر همدیگر را می شناسند
  • رسم ورسوم های فرهنگی وبومی در روستا ها پررنگ تر از شهرها می باشد
  • ترافیک وآلودگی هوا در روستا ها بسیار کمتر از شهرهاست
  • دغدغه های فکری وبیماری های جسمی وروحی وانواع خلاف هادر روستاها به نسبت شهر ها بسیار کمتر می باشد
  • تنوع فرهنگی وزبان در روستا ها در اغلب موارد کمتر از شهرهاست.
  • ترکیب جمعیتی شهرها حتی ممکن است از چند نژاد وملیتهای مختلف چندین کشور تشکیل شده باشد (مانند شهرهای بزرگ کشورهای غربی که بسیار پیشرفته تر از ما می باشند مثال شهر لس آنجلس ونیویورک آمریکا)اما در روستا ها بسیار محدود است.
  • شهرها از امکانات اجتماعی وسازمانی بیشتری برخوردار است وسطح کسب درآمد درشهر بیشتر از روستاست.
  • مهاجرت از شهر به روستا به ندرت پیش می آید ولی از روستا به شهرها بیشتر است.

10-سطح شرکت در مراسم های خانوادگی ومحلی در روستا ها بیشتر از شهرهاست.

11-تنوع غذای محلی در روستا بیشتر از شهرهاست.

12- رعایت هنجارهای اجتماعی واخلاقی در روستا ها بیشتر از شهرهاست.

13-سطح تجملات زندگی در روستا ها کمتراز شهر هاست.

14-انتظارات مردم روستا ها از نزدیکان بیشتر از مردم شهر هاست.

15-بودجه دولتی ونگاه دولت به معیشت مردم شهر بیشتر از روستا هاست.

16-سطح بهداشت وامکانات بهداشت ارائه شده در شهر ها توسط دولت بیشتر از روستاهاست.

17-دین باوری مردم روستا ها بیشتر از مردم شهرهاست.

18-باوجود کم رنگ شدن لباس ها وآواهای محلی ،بازهم در روستا ها شاهد وجود لباس های محلی وآواهای محلی هستیم.درشهرها بیشتر آواها ولباس ها برگرفته از زندگی شهری وبه اصطلاح مدرن است.

19- زندگی در شهرها برخلاف روستاها دربسیاری از موارد،دارای فضایی بی روح وبی هویت وگم گشته می باشد.

20-در شهرها کارخانه ها وتولیدی های بسیاری وجوددارد که روستاها بی بهره اند.

21-درشهرها مناظروخیابانهای  کثیف فراوانند وهمچنین یکنواختی مناظر خانه ها را شاهد هستیم.

22-هزینه زندگی در شهرها به خصوص کلان شهر بسیار سنگین تر از روستا هاست.

23-روابط عاطفی در روستا ها بیشتر از شهرها وجوددارد.

24-آزادی های فکری وبیانی در روستا ها از شهرهای بزرگ بیشتر است.

25-تجمعات واعتراض های مدنی در شهرها بیشتر از روستاهاست.

26-سطح امکانات آموزشی شهرها بیشتر از روستا هاست.

27-سطح وسعت جغرافیایی شهرها بیشتر از روستا هاست.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *