مکالمه در یک فروشگاه لباس

A conversation in a clothing store

مکالمه در یک فروشگاه لباس

Seller:hi,ican help you?

فروشنده:می تونم کمکتون کنم

Customer:thanks, Let me choose myself

مشتری:ممنون.اجازه بدید انتخابم انجام بدم(خودم انتخاب کنم)

customer2: I think you will get a pink dress

مشتری دوم:فکر کنم لباس صورتی رنگ به شما بیاید؟

customer1: I’m sorry. I do not like pink. I want a black mint

مشتری اول:متاسفم من رنگ صورتی دوست ندارم.من یک مانتو مشکی می خواهم

Partner vendor: You can see the new mint models.

همکار فروشنده:مدل های جدیدمانتوهم داریم می تونید ببینید

customer3: oh,my god, I love new fashion clothes.

مشتری سوم:آه خدای من من عاشق  لباس های با مدل جدید هستم.(لباس های مدل جدید را دوست دارم)..

customer3: excuse me sir,How much is the cost of these clothes?

مشتری سوم:ببخشید آقا.قیمت این لباس ها چنده؟

seller: Choice of Goodness ,20$, Excuse me. The prices have risen. I also have cheap clothes.

فروشنده:انتخاب زیباییه.۲۰ دلار.ببخشید قیمت ها بالا رفته.لباس های ارزان قیمت هم دارم

First customer to third customer, Sorry i did not see you anywhere

مشتری اول روبه مشتری سوم:من شما را جایی ندیدم

third customer to first customer I do not think. I always come here to buy because the clothes here are excellent. Its prices are also good.

مشتری سوم رو به مشتری اول:فکر نکنم.من همیشه اینجا می آیم برای خرید زیرا لباس های اینجا عالی وزیباست.قیمت هایش نیز خوب است.

Partner vendor: You are our good customer

همکار فروشنده:شما هم از مشتری های خوب ما هستید.

Customers: We made our choice.

مشتری ها:ما انتخاب مون کردیم

Seller: Thank you. I count, have a nice day.

فروشنده:ممنون.الان  حساب می کنم.روز خوبی داشته باشید

customers:thanks.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *