مشاوره قبل از ازدواج

چكيده:

ازدواج امري مقدس در همه اديان توحيدي وبسياري از مكاتب غير توحيدي است.خداوند تعالي از بدو خلقت انسانها وبشر آنها را زوج آفريد وبر تنها آفرينشي كه به خويش براي آفريدن آن تبريگ گفت انسان بود.

با شروع تمدن انساني امر ازدواج نيز دچار تغيير شد وبا گسترش  شهرها و ارتباطات وهمچنين كم شدن ارتباطات به شكل سنتي  وهمچنين تغيير تحولات بوجود آمده               درنحوه آشنايي ونحوه زندگي وبروزمشكلات نوين در عصر حاضر وشيوع روز افزون پديده طلاق كه زماني مورد نكوهش بود اما امروز امري بديهي به نظر مي رسد و آگاهي يافتن بيشتر خانواده ها در مورد پيشگيري از ازدواج هاي ناخواسته وهمچنين مسائل جنسيتي وبهداشتي  واژه مشاور نيز بيشتر با افراد مانوس تر شده است.

اما متاسفانه در كشور ما ايران هنوز به اين امر بهاي لازم داده نمي شود وهنوز اين امر مورد بي مهري وكم توجهي خانواده هاست.عواملي در اين امر دخيل هستند كه ميتوان به كمي اعتماد به مشاورين،عدم آگاهي هاي لازم خانواده ها،عدم احساس نياز به شاوره وحس استقلال طلبي ومسائلي ديگر از اين حيث را نام برد.

البته يك مشاور خوب بايد ويژگي ها واصولي را رعايت وداشته باشد كه مهمترين آنها ميتواند تقوا باشد چون اين شغل به نوعي راز داري خانوادگي ودر برخي موارد حيثيتي است.

كليدواژه:مشاوره،مشاوره قبل ازدواج،فايده مشاوره قبل ازدواج،مشكلات مشاوره درايران

 

بيان مساله

درروزگار كنوني با چالش هاي گوناگوني كه پيش روي خانواده هاست وزندگي زوجين را تهديد مي كند راه حل هايي نيز براي حل اين معضلات وجود دارد.متاسفانه  تعداد زيادي از زوجين با بوجود آمدن كوچكترين مشكلي آنرا بدون حل و خود را در بن بست وانتها مي بينند وتنها فكري كه از ذهنشان مي گذرد طلاق است.اما تجربيات ودانش كنوني ثابت كرده است  كه با يك برنامه مدون مي توان تاحدود زيادي تداوم زندگي زناشويي را حفظ كرد واز زندگي زناشويي لذت برد.

البته اين بدان معنا نخواهد بود كه همه مشكلات حل خواهد شد اما ميتوان اين مشكلات را در كنترل خود درآورداماهنوز زوجين به اين امر واقف نيستند.

يكي از عوامل به سزا در درك وشناسايي مشكلات مشاوره است.مشاوره در سه حوزه ميتواند كمك كننده باشد قبل ازدواج،حين ازدواج،بعد ازدواج.دراين مقاله سعي شده نگاهي به اين امر وشاخصه ها وويژگي هاي آن پرداخت وبه اين نتيجه رسيد كه ميتواند مشاوره پديده اي سودمند وكار آمد براي خانواده ها باشد امري كه در جهان تعريف شده است امادركشورما هنوز از جانب مورد اقبال عمومي نيست! دراين راستا بايد تحقيقات انجام شود وراهكارها وعوامل اين عدم اقبال عمومي شناسايي ارائه گردد.

بايد اين نكته را حائز اهميت دانست كه در تحقيقات گذشته انجام شده  توسط محققين نيز به تاثير گذار مشاوره در حوزه ازدواج پرداخته شده است واثبات شده است.

 

مقدمه:

ازدواج مهمترین انتخاب در زندگی فرد می باشد.ازدواج بنیادی ترین نهاد خانواده است.  با پیشرفت وگسترش زندگی شهر نشینی وتمدن ،سیر آشنایی افراد با هم  به نسبت گذشته با هم فرق کرده است. در زندگی های سنتی گذشته به دلیل آشنایی زیاد افراد باهم وهمچنین محدوده کم جغرافیایی افرادی که باهم آشنا می  شدندلزوم مشاوره قبل از ازدواج کمتر احساس می شد اما دردوران کنونی   سبک ازدواج تفاوت های اساسی نموده است.در دوران کنونی لزوم مشاوره قبل از ازدواج در دوران قبل وبعد ازدواج بسیار لازم به نظر می رسد در واقع مشاوره قبل از دواج بسیاری از ناهنجاریها چه از نظر  مسائل جنسی وچه مسائل روحی ورفتاری را می تواند مرتفع گرداند. این روزها کارشناسان بسیاری توصیه می کنند که زوج های جوان قبل از آغاز زندگی مشترک حتماً با مشاور معتمد مشورت کنند. این توصیه از آنجا جدی شده که رسانه ها در سال های گذشته آمار نگران کننده ای را در خصوص طلاق زوجین به خصوص در 5 سال اول زندگی مشترک منتشر کرده اند.  به همین دلیل است که بحث نیاز جدی به مشاوره قبل از ازدواج برای زوج های جوان مطرح می شود.

متاسفانه در کشور ما زوج ها خیلی وقت ها اطلاع کافی از مشاوره هایی که مشاوران در اختیار آنها می گذارند ندارند، یا گاهی احساس می کنند چون به حد مطلوبی از استقلال مالی و خانوادگی رسیده اند، می توانند بدون مشورت با افراد دیگر بهترین انتخاب را داشته باشند.

عده ای هم در انتخاب مشاور اشتباه می کنند و با مشورت دوستانشان برخی ملاک های کلیشه ای را برای همسرشان در نظر می گیرند و زمانی که دختر یا پسری با این شرایط را پیدا می کنند احساس می کنند به آن زوج رویایی رسیده اند و به صورت هیجانی دست به انتخاب می زنند.

این ملاک ها اگرچه ملاک های عرفی جامعه ما هستند ولی در عرف این ملاک ها نه به صورت جزئی بلکه به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که روانشناس یا مشاور ازدواج، همه این موارد را با فاکتورهای جزئی مورد ارزیابی قرار می دهد تا بتواند بررسی درست شخصیتی از زوجین ارائه دهد. یعنی در واقع مشاور تلاش می کند دیدگاه ها و اهداف زوجین را در زندگی مورد بررسی قرار بدهد و طرف مقابل را با این دیدگاه ها و اهداف آشنا کند.تحقیق زیر نیز دراین مورد است.

پيشينه تحقيق

درمورد موضوع تحقيق تحقيقات ومقالاتي ارائه گرديده است كه در زير به طور خلاصه به برخي موارد اشاره مي گردد:

1-بررسي تأثیر مشاوره‌ي قبل از ازدواج در رضايت‌مندي زناشويي فرزندان شاهد، پژوهشگر: دکتر محمد نریمانی، همكار: سوران رجبی، ناظر علمي: دكتر محسن علايي، سال اجرا: 1386

2-بررسي تاثير مشاوره قبل از ازدواج بربهداشت جنسي زوجين،مينو پاك گوهر،ماندانا ميرمحمد علي ئي،دكتر محمود محمودي،فرنازفرنام،حيات مجله دانشكده پرستاري مامايي تهران دوره 11 شماره3-4 پاييز وزمستان1384

3-بررسي تاثير مشاوره قبل از ازدواج برآگاهي دختران،افتخارالسادات حاجي كاظمي،دكتر رخشنده محمدي،فاطمه حسيني

4-ملاك ازدواج موفق،خيرالنساء نادري،نسرين بهباني زاده1389

5-شريك زندگي،دكتر محمدسيدا،1389

6- چرا تورا انتخاب كردم،مهدي نغمه گو،پژوهشگاه مطالعات انساني،1389

7-تاثيرمشاوره قبل ازدواج بردانش دختران،بتول معتمدي وهمكاران،1383

تحقيقات ومقالات خارجي

Premarital Counseling, The Rev. Dr. Alan R. Akana

Premarital Counseling Survey,Wikipedia

Premarital Counseling at Green Acres Baptist,wikipedia

اهداف تحقيق

به دليل حساسيت موضوع يعني ارتباط مستقيم  با مساله ازدواج به عنوان مهمترين انتخاب وچالش زندگي يك جوان در طول زندگي خود كه ميتواند يك عمر افسوس ويا شادكامي را به دنبال داشته باشد مساله مشاوره در اين امر نيز به موازات ان ارزش خود را نشان ميدهد بدين سبب سعي شده است در اين تحقيق نمايي اجمالي از اين پديده ارائه گردد.  شايد  ارائه مطالب با كاستي هايي همراه باشد اما در حداقل پيش بيني  سعي شده مخاطب با واژه مشاوره وفوايد آن در ازدواج در هدف اصلي ودر  هدف فرعي به كاركرد مشاوره در ساير امور زندگي آگاه گردد.

سوالات تحقيق

ا-آيا مشاوره ميتواند سدي در بروز برخي مشكلات مربوط به ازدواج وساير مشكلات باشد؟

2-آيا مشاوره درايران  مورد توجه  خانواده ها وزوجين جوان است؟

3-آيا عوامل  ميتواند سبب ساز رشد رجوع به مشاوره جهت راهنمايي قبل از ازدواج گردد؟

فرضیه های تحقیق

1-در دنياي امروز ثابت شده است كه مشاوره در بسياري از موارد(مشكلات قبل از ازدواج وبعداز ازدواج)مناسب باشد.

2-درايران هنوز بهره گيري از مشاوره در قبل وبعد ازدواج به صورت محدود استفاده مي شود.

3- فرهنگ سازي،تشويق وتبليغ،توانمندسازي مشاوران ميتواند درتمايل زوجين وخانواده ها موثر باشد.

ضرورت تحقيق

دروضعيت كنوني كشور ورشد روزافزون طلاق همچنين گذر خانواده ها از حالت سنتي گذشته نياز به پرداختن مسائل اينچنيني بيشتر احساس مي شود.

تعریف مشاوره

مشاوره در معنای لغوی همکاری دادن و جویا شدن رای و نظر دیگران برای انجام دادن کاری است اما مشاوره به عنوان یک فعالیت تخصصی به تجزیه و تحلیل مشکل و راه حل های مناسب می پردازد

فردی است که از صلاحیت علمی و تخصصی لازم برخوردار است

دارای مدرک دکترا یا حد اقل کارشناسی ارشد در زمینه مشاوره و روان شناسی بالینی است و در کنار دانش نظری از تجارب عملی برخوردار بوده و دوره های وسیع کار آموزی و کار ورزی زیر نظر اساتید مجرب این رشته را گذرانده و توانایی لازم برای هدایت برنامه های مشاوره ای را دارد

اصول مشاوره

۱برقراری محیطی سرشار از امنیت و تعمل سازنده بین فرد و مشاور

۲تعریف نقش مشاور به عنوان کمک دهنده و نه تحمل کننده

۳بسیار بهتر است که رابطه افراد و مشاور حضوری می باشد

آموختن شیوه های انتخاب و برنامه ریزی مناسب برای دستیابی به یک زندگی معقول و موفق مشاور کمک میکند که افراد در آینده خودشان مشکلاتشان را حل کنند و برای هر مشکلی به مشاوره مراجعه نکند.

پنج وظیفه مراکز مشاوره

 آموزش و مشاوره در مورد حقوق و تکالیف اعضای خانواده، آموزش و مشاوره در امر ازدواج، آموزش و مشاوره برای افزایش توانمندی جوانان، آموزش و مشاوره در زمینه‌ مسائل اعتقادی، فرهنگی، تربیتی و رفتاری خانواده و نیز تسهیل همسرگزینی، پنج وظیفه‌ این مراکز ازدواج در امر مشاوره هستند.

بسياري از مراجعه‌کنندگان به مراكز مشاوره، روش‌‌هاي حل تعارض را بلد نيستند. در بسياري از زندگي‌ها، اختلافات ساده‌اي وجود دارد  که خيلي از زوجين قادر به حل آن نيستند، بسياري ديگر به خاطر وجود مشکلات ارتباطي با خانواده‌هاي يکديگر به اين مرکز مراجعه مي‌کنند، علي‌الخصوص مشکل برقراري ارتباط زن با خانواده شوهر. درصدي از افراد در حل مسئله (problem solving)، مشکل دارند و حاضرند به جاي حل مسئله، صورت مسئله را پاک کنند

دلایل ضرورت  مشاوره

در گذشته دختر کم سن و سال 19 ساله‌اي که وارد زندگي زناشويي مي‌شد، در يک اتاق با پدر شوهر و مادر شوهر خود زندگي مي‌کرد و بعد بچه‌دار مي‌شد و سپس به تدريج مستقل مي‌شد. آن روند تأثير خوبي داشت. زوجين جوان و کم‌تجربه بودند و خانواده‌ها حمايتشان مي‌کردند. اين حمايت‌ها باعث استحکام زندگي زوجين مي‌شد، ولي امروزه اگر چه زوجين در سنين بالاتر ازدواج مي‌کنند، اما بي‌تجربه و بسيار پرتوقع‌اند. از سويي، نگاه به زندگي و روابط زناشويي از طرف زنان بسيار عوض شده است.‌ نحله‌هاي فمينيستي که در جامعه ما وجود دارد ‌و معتقد است ز‌ن بايد آزادي کامل داشته باشد ‌و يا نگاه پست و بي‌ارزش به کارهاي منزل را ترويج مي‌کند، آثار سوء بسياري در روابط زوجين ايجاد کرده است.

آمارهای نشان می دهد که ۹۷ درصد از جمعیت بزرگسالان در جهان در طول زندگی خود حداقل یک بار ازدواج می کنند. طبق آمار جهانی، نرخ ازدواج در طول ۱۵ سال گذشته تقریباً ثابت مانده است، اما این وضعیت در مورد نرخ طلاق صادق نیست. آمارها نشان می دهند که نرخ طلاق امروزه به مراتب بیش از گذشته است، به طوری که میزان طلاق در کشورمان برای جمعیت شهری به طور متوسط ۱۵ درصد بوده است که با توجه به ارزش های مذهبی و سنت های دیرین خانوادگی و اصالت و باور به زندگی مقدس زناشویی، به یقین باید آمار طلاق در ایران روند کندتری داشته باشد.اما چه چیز باعث می شود بسیاری از زوج هایی که غالباً با جمله ی «تنها مرگ ما را از یکدیگر جدا می کند» زندگی مشترک خود را آغاز می کنند و ابتدا به آن احساس تعهد دارند، پس از مدتی با مشکلات زیادی رو به رو می شوند و در نهایت به جای مرگ، طلاق آن ها را از هم جدا می کند، و کار به جایی می رسد که به هم پرخاش و با هم نزاع می کنند و در مواردی، کار به متارکه و طلاق می انجامد.آنچه مسلم است زوج جوان از آغاز با دیدی غلط و محدود وارد زندگی زناشویی می شوند و برای خود بنایی رویایی و سراسر ایده آل تصویر می کنند و از آنجا که اطلاعاتشان از یکدیگر و از امکانات و توانایی های هم بسیاری محدود و ناقص است و چه بسا با وهم و خیال خواسته اند برای خود دنیایی بسازند، پس از گذشت چند ماه یا چند سال زندگی مشترک، به فکر حسابرسی و ارزیابی می افتنند و در می یابند آنچه تصور کرده اند، باطل و بی حساب بوده و این سرآغاز مشکلات جدی تری است. تحقیق روان شناسان و مشاوران خانواده در چند کشور نشان می دهد حدود ۵۰ درصد از همسران، ازدواج خود را در نهایت ناموفق ارزیابی می کنند.آموزش همسران جوان معمولاً یکی از برنامه های رسمی و غیررسمی خانواده ها و دیگر نهادهای اجتماعی در اغلب کشورهای جهان است. همسران جوان که اغلب از دو فرهنگ ( و چندین خرده فرهنگ) متفاوت اثر پذیرفته اند، به منظور افزایش سطح رضایت در تشکیل خانواده و افزایش ضریب اطمینان از تشکیل خانواده ی جدید، باید آموزش های لازم را کسب کنند. اسلام نیز که خانواده را پیمانی مقدس بین زن و مرد می داند و ثمره ی ازدواج را انس و آرامش خانوادگی و فردی بیان می کند (سوره روم، آیه ۲۱)، بر اهمیت مشاوره تأکید دارد و بارها در قرآن کریم به مشورت کردن توصیه می کند: «در کارها مشورت کن، پس هنگامی که تصمیم گرفتی به خدا توکل کن»

امام علی (علیه السلام) نیز می فرمایند: «مشورت کنید که موفقیت و رستگاری از مشاوره به دست می آید».

مشاوره قبل از ازدواج به عنوان عنصری تاثیر گذار در بروز بسیاری از ازدواج هایی که امکان ناکامی در آنها وجود داشت جلوگیری کرده و در بسیاری از مواقع ازدواج های موفق را سبب شده است به طوری بیشتر کارشناسان علوم اجتماعی و روان شناسی در ضرورت این مشاوره قبل از ازدواج جوانان تاکید دارد

در مشاوره قبل از ازدواج تلاش می شود که ملاک های افرادی که قصد ازدواج دارند بررسی شده و راهنمایی های لازم در مورد نظر داشتن ملاک های مناسب ارائه شود بنابراین مشاوره قبل از ازدواج اولویت اول به روشن ساختن ملاک هایی می پردازد که برای داشتم یک انتخاب مناسب در ازدواج ضروری است.برخی از عواملی که این ضروری را در ازدواج بیشتر جلوه می دهد عبارتند از:

۱٫ اشتباهات احتمالی والدین خود را تکرار نکنید و بر عادات بدی که در خانواده خود فرا گرفته‌اند غلبه کنند.

۲٫ نقاط ضعف و قوت خود و طرف مقابل را بشناسند و در قبال آن مسئولیت بپذیرید. اغلب همین شناخت و احساس، تفاوت بین موفقیت و شکست در زندگی زناشویی است.

۳٫ انتظارات واقع‌بینانه از زندگی زناشویی به دست آورند و از انتظارات رویایی و غیرواقعی دست بردارید.

۴٫ بدانید که چه انتظاری از خود و از همسر خود و از ازدواج دارید. این انتظارات بنیان ایمان و اعتقاد به زندگی را شکل می‌دهد.

این آموزش‌ها به شیوه‌های گوناگونی میسر است، از جمله آموزش از کلاس‌های رسمی و غیررسمی، توزیع جزوات، تشکیل کلاس‌های پرسش و پاسخ و بحث‌های گروهی، و طرح موارد مبتلا به اکثریت

فایده مشاوره قبل ازدواج

در کشور ما خانواده‌ها هنوز از نقش مشاور به عنوان حضور یک بی‌طرف در تنظیم روابط خانوادگی آگاه نیستند. چه بسا مراحل مختلف مشاوره ازدواج، مشاوره پیش از ازدواج، حین ازدواج و بعد از آن بتواند از بروز اختلافات خانوادگی حاد جلوگیری کند، بویژه شرایط خاص کشور ما نشان می‌دهد که تنها در تهران ۳۱ درصد طلاق‌ها در سال اول ازدواج رخ می‌دهد .

در سایر نقاط کشور هم ۵ سال اول ازدواج، بیشترین آمار جدایی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که نشان می‌دهد، انتخاب همسر و نحوه حل مشکلات خانوادگی در جوانان، با ضعف‌هایی روبه‌روست.

به هر حال به نظر می‌رسد، بازار مشاوره تحصیلی، حقوقی، پزشکی در حالی گرم است که هنوز قدر مشاوره ازدواج و خانواده بدرستی درک نمی‌شود. در حالی که آمار طلاق هر سال نسبت به میزان ازدواج‌ها افزایش می‌یابد، استفاده از اهرم‌های تشویقی برای مراجعه به مشاوره پیش از جدایی می‌تواند از روند صعودی طلاق اندکی بکاهد .

در مشاوره پیش از ازدواج بعضی از جوانان، حرف‌های مشاوران را آرمانی و دست‌نیافتنی و حتی تکراری می‌دانند و نمی‌خواهند دوران نامزدی خود را به خاطر قضاوت‌های به گفته آنان نادرست مشاور خراب کنند؛ چون در بسیاری موارد مشاوران به جوانان هشدار می‌دهند با وجود علاقه زیاد بین دختر و پسر، ازدواجشان به صلاح نیست .

این روزها مردم بیشتر تمایل دارند برای مشاوره تحصیلی، پزشکی و حقوقی پول بدهند تا رفع مشکلات خانواده یا حتی مشاوره قبل از ازدواج.

1-دادن آگاهی و اطلاعات همه جانبه در میان جوانان در هر رشته تحصیلی، به طوری‌که افراد خود را به اطلاعات علمی و تحقیق مشغول کرده و ظاهراً از کسب اطلاعات جدید و فراگیر خود را بی‌نیاز احساس کنند خصوصاً افرادی که از دو حیطه پزشکی و روانشناسی دور هستند.

2- استفاده از بالاترین دانش در ابعاد روانشناسی، جامعه‌شناسی، فرهنگی و انسان‌شناسی که توسط روانشناس، روانپرستار و روانپزشک بکار گرفته می‌شود یعنی انتخاب بر اساس علم خواهد بود.

3-وجود فرد ثالثی که هیچ نفعی جز حق مشاوره که پاسخ مثبت یا منفی آن را دریافت می‌کند ندارد، می‌تواند واقع‌بینی قضیه را بیشتر کند. فرد ثالث تخیلات و رویاهای عاشقانه و عاطفی را حذف می‌کند و به واقعیات بی‌پرده‌ای که می‌بیند، می‌پردازد.

4-نظرات خانواده طرفین، قدرت تحمیل نخواهند داشت.

5-تمام مراحل و متغییرها نمره می‌گیرند و بررسی می‌شوند و دیدگاه‌های روانکاوانه در مورد مشکلات شخصیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

6-احتمال دروغ گفتن پسر یا دختر کشف شده و عشق‌های دروغین آشکار می‌شود.

7-مراحل درست و علمی ازدواج به آنها آموزش داده می‌شود.

8- تمام بیماری‌های روانی احتمالی در دو طرف شناسائی و تشخیص داده شده و به طرف شناسانده می‌شود.

9- بیماری‌های جسمی مخفی و نامکشوف بررسی و شناسائی می‌شود.

10-تطابق شخصیتی، تطابق پزشکی، تطابق اخلاقی و عاطفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

11-سوابق کل خانوادگی طرفین بررسی می‌شود(از نظر بیماری‌های جسمی و روحی در خانواده‌ها

 12- تطابق سنی و هوش بررسی می‌شود.

13-تطابق جنسی از بابت میل، رفتار و هماهنگی.

14- بهبود وضعیت نسل‌های آینده و حذف عقب‌ماندگی که مانع رشد جسمی- روانی و اخلاقی هستند، حیطه‌هایی که می‌توان در آن رابطه اطلاعاتی را در قالب انجام مشاوره قبل از ازدواج به زوجین ارائه کرد شامل: روابط جنسی، بهداشت باروری، بیماری‌های مادرزادی، تنظیم خانواده، پیشگیری از سرطان‌های شایع در زنان و مردان، روابط با همسر (بهداشت روانی)، قوانین اسلامی و حقوقی می‌باشند.

15- شناخت و تطابق شخصیت دو طرف

16- مشاور مراجعه کننده را با صفات اخلاقی که در زندگی مشترک نقش سازنده داشته و اساس و بنیان سعادت خانواده را در بر دارد آشنا می سازد و در انتخاب همسر مناسب تاثیر بسزایی دارد

اصولی که درمشاوره قبل از ازدواج به آنها باید توجه شود

در مشاوره قبل از ازدواج باید اصولی رعایت گردد وبه ان توجه کافی گردد:

 • سازش
 • انتظارات
 • شخصیت و اصالت خانوادگی
 • نحوه ی برقرای ارتباط
 • نحوه تجزیه و تحلیل مشکلات و تعارض ها
 • صمیمیت و رابطه جنسی
 • اهداف بلند مدت

مهمترین ویژگی مشاور خوب

مهمترین ویژگی یک مشاور خوب در آموزه های دینی تقواست چرا که فرد با تقوا به دلیل خدا ترس بودن مدام در این دلهره است که یک وقت نظرش زندگی چند نفر را تحت الشعاع قرار ندهد و در مرحله بعد تجربه، روحیه خیر خواهی و دلسوزی از دیگر ویژگی های یک مشاور خوب در امر ازدواج است.

مشکلات مشاوره در ایران

متاسفانه در کشور ما زوج ها خیلی وقت ها اطلاع کافی از مشاوره هایی که مشاوران در اختیار آنها می گذارند ندارند، یا گاهی احساس می کنند چون به حد مطلوبی از استقلال مالی و خانوادگی رسیده اند، می توانند بدون مشورت با افراد دیگر بهترین انتخاب را داشته باشند.

عده ای هم در انتخاب مشاور اشتباه می کنند و با مشورت دوستانشان برخی ملاک های کلیشه ای را برای همسرشان در نظر می گیرند و زمانی که دختر یا پسری با این شرایط را پیدا می کنند احساس می کنند به آن زوج رویایی رسیده اند و به صورت هیجانی دست به انتخاب می زنند.

این ملاک ها اگرچه ملاک های عرفی جامعه ما هستند ولی در عرف این ملاک ها نه به صورت جزئی بلکه به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که روانشناس یا مشاور ازدواج، همه این موارد را با فاکتورهای جزئی مورد ارزیابی قرار می دهد تا بتواند بررسی درست شخصیتی از زوجین ارائه دهد. یعنی در واقع مشاور تلاش می کند دیدگاه ها و اهداف زوجین را در زندگی مورد بررسی قرار بدهد و طرف مقابل را با این دیدگاه ها و اهداف آشنا کند.

شناخت روی این موضوعات در همان ابتدای تشکیل زندگی مشترک مهم است چون فقط با شناسایی این جزئیات است که زوج ها می توانند به نتیجه برسند که می توانند با هم ادامه مسیر بدهند یا نه. مثلا اگر زوجی می خواهند به یک هدف مشترک برسند مشاور این موضوع را طوری بررسی می کند که ببیند آیا این زوج سرعت حرکتشان برای رسیدن به آن هدف یکی هست یا خیر؛ اگر یکی نباشد توصیه می کند تا در مورد آن هدف بیشتر صحبت بکنند تا در آینده مشکلی برایشان پیش نیاید.

ارائه پیشنهادوحل مساله(پيشنهاد وراهكار)

 • فرهنگ سازی و ترویج اهمیت مشاوره پیش از ازدواج از طریق بسترهای مناسب اجتماعی، فرهنگی و علمی و راه اندازی کلینیک های تخصصی خانواده در تحکیم بنیان خانواده تاثیر گذار است.
 • بالابردن سطح دانش وتجربه مشاوران
 • اهمیت دادن به امر مشاوره وتبلیغات رسانه ای بیشتر دراین زمینه
 • ارائه مثالها ويا نمايش برنامه انجام شده مثبت در ساير كشورها
 • اجراي برنامه هايي كه در ساير مناطق دنيا در امر ترويج خانواده ها به لزوم استفاده از مشاور در زندگي ،البته با نگاه دقيق به فرهنگ واعتقادات كشوري،ديني،قومي.
 • نمايش برنامه ها وچاپ نشريات سودمند وجالب توجه دراين حوزه
 • ارائه تسهيلاتي براي تمايل بيشتر زوجين در اين امر

نتیجه گیری

این اتفاق در ارتباط با اهمیت مساله‌ ازدواج در زندگی انسان است، چرا که بر اساس توصیه‌ اسلام، ازدواج باید در آغاز جوانی صورت گیرد و لازم است در این زمینه از مشاوره بزرگ‌ترها مخصوصا پدر و مادر که مسلما می‌توانند بهتر از مراکز مشاوره ازدواج، جوانان را مشورت دهند استفاده شود

مشاوره قبل از ازدواج عملکردی است هماهنگ و کلی که تمام اطلاعات در زمینه‌های متعدد را یک جا به زن و مرد می‌دهد و یکی از مفید‌ترین و ضروری‌ترین مشورت‌ها در زندگی می‌باشد زیرا به انسان کمک می‌کند تا مناسب‌ترین همسر را برگزیده و دین و اعتقاد خود را نه تنها حفظ، بلکه تکمیل و مستحکم‌تر کرده و با تفاهم و همدلی بر تلاش خود بیفزاید تا در خانه احساس رضایت کرده و فرزندان سالم و صالح تربیت کند.

از نظر روانشناسانه مشاوره به ساده‌سازی و تسهیل رشد شخصیت افراد کمک می‌کند و بین نقش‌های مختلف پل می‌سازد. به این صورت که به فرد کمک می‌کند تا مجموعه‌ای از رفتارهای مناسب را کسب نموده و بتواند با تقاضاها و انتظارات نقش جدید سازگار گردد. مشاوره را می‌توان برخورد دوجانبه مشاور و مراجع دانست که در یک وضعیت حرفه‌ای و برای ایجاد تغییراتی در رفتار مراجع صورت می‌پذیرد. هدف از مشاوره کمک به مراجع است که از خود و طریقه تأثیر خویش بر محیط آگاه شود و اهداف قابل وصولی را برای آینده خود در نظر گیرد.

مشاور مراجعه کننده را با صفات اخلاقی که در زندگی مشترک نقش سازنده داشته و اساس و بنیان سعادت خانواده را در بر دارد آشنا می سازد و در انتخاب همسر مناسب تاثیر بسزایی دارد.

متاسفانه با وجود مزاياي مشاوره در كشور بدان توجه معناداري نمي شود كه اين عامل را ميتوان با ارائه برنامه هاي سودمند همچون آموزش خانواده ها،اجراي برنامه هاي مفيد وجذاب در رسانه هاي جمعي،توليد كتاب ها ونشريات سودمند،اقتباس از تجربيات كشورهايي كه دراين حوزه موفق عمل كرده اند تا حدود زيادي جبران نمود.

اين تصور را نبايد داشت كه  مراجعه به مشاوره واحساس به نياز به مشاور يكشبه حاصل مي شود بلكه بايد يك  سيكل زماني متوسط ويا دراز مدت را دراين امر پيش بيني نمود.البته مشكلات موجود در پذيرش  تاثير گذاري مشاوردر زندگي زوجين فقط مربوط به زوجين نمي باشد بلكه همراه با روند اقبال خانواده ها به مشاور بايد سعي داشت كه مشاوريني با تجربه وبا درك بالا همچنين از نظر رفتاري واعتقادي درست پرورش داد وتربيت نمود.كه تعليم وتربيت مشاوريني قدرتمند نگاه مثبت واصولي به مراكز آموزشي وتحصيلي است.

زوجين بايد از ابتدا با قواعد و نقش‌هاي خودشان در زندگي آشنا شوند. ‌مشکلي که امروزه پيش‌ آمده اين است که نقش پدر در خانواده به صورت جدي تضعيف شده است. البته نقش مادري هم تضعيف شده است. فرزندان از پدر و مادر تبعيت نمي‌کنند. در اين زمينه تعداد زيادي کلاس آموزشي به صورت کارگاهي بايد در دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه،‌ سازمان‌ تبليغات صدا و سيما و ساير مراکز آموزشي برگزار گردد.

البته مشاور ازدواج هیچ وقت به شما نمی گوید که این کار را بکنید یا نکنید. وظیفه مشاور آگاه کردن است. او می گوید که نتیجه چنین ازدواجی چه خواهد بود تا شما خودتان دست به انتخاب بزنید. اما به هیچ وجه دو طرف را مجبور به انجام کاری نمی کند.

موضوع مهمی مثل ازدواج نگاه عاقلانه ای می خواهد. مشاوران وظیفه دارند درباره آینده ازدواج با زوج ها صحبت کنند ولی حرف را تحمیل نمی کنند. بنابراین کسانی که تصمیم به مشاوره می گیرند بهتر است که بی طرفانه به مطب مشاوره بروند و اجازه دهند تا روند مشاوره به خوبی و در مسیر خودش طی شود وگرنه دیگر نیازی به انجام مشاوره نیست.

 

 

 

منابع

عقیلی، مهناز. دانستنی‌های قبل از ازدواج و بعد از ازدواج. چاپ اول.

 خسروانی، هنگامه. مشاوره قبل از ازدواج. چاپ سوم.

مشاوره ازدواج و خانواده، تألیف سید مهدی حسینی

– جوانان و ازدواج (روان شناسی رفتار زوج های جوان)، تألیف ا. کیهان نیا

– زناشویی راز خوشبختی، تألیف دکتر کاظمی خلخالی

www.asrehjadid.ir

http://khabarfarsi.com/ext/4734279

http://rjms.tums.ac.ir

www.seemorgh.com/lifestyle

http://www.ravan86.blogfa.com/post-26.aspx

http://www.yjc.ir

http://87513.blogfa.com/post-312.aspx

http://www.teribon.ir

http://khatoonnews.ir

http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=252867

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *