معاونت آموزشي

تهیه کننده علی متاجی

عنوان موضوع:

معاونت آموزشي


مقدمه

امروزه و در قرن 21 توجه جدي به امر مهم آموزش و پرورش از اهداف كليدي و مهم دولتها محسوب مي شود. مخصوصاً افزايش كمي دانش آموزان با توجه به كمبود امكانات و منابع كيفيت بخشي به امور آموزشي و پرورشي را در اولويت اول برنامه ها قرار داده است. به طوري كه علماي تعليم و تربيت معتقدند كه محيط يادگيري مناسب از مهمترين پايه هاي كيفيت بخشي محسوب مي شود و محيط يادگيري مناسب در گروي (فضاي فيزيكي، رواني، اجتماعي) مطلوب در مدرسه توأم با مناسبات انساني مي باشد، يعني هر گاه فضاي مدرسه (باز، خلاق و انساني) باشد يادگيري مداوم، لذت بخش و عميق خواهد بود. در كيفيت بخشي به امور مدرسه در ابعاد آموزشي و پرورشي بايد به بازسازي الگوي روابط درون مدرسه اي و آموزشهاي لازم براي توانمندسازي دانش آموزان توجه جدي نمود تا با كمك الگوي مناسب كيفيت بخشي دانش آموزان (توانمند، مستقل، خود رهبر، پژوهشگر و متدين) تربيت كرد
با توجه به آيين نامه اجرايي مدارس كه چند سالي است مبناي كار اجرايي مراكز آموزشي قرار گرفته است و موادي از آن كه مربوط به برنامه سالانه مدارس است كه از نقاط بسيار خوب آيين نامه به شمار مي رود اگر به درستي اجرا شود مي تواند به رواني امور جاري مدارس كمك نمايد. چون در اين مواد مدير موظف به ارايه برنامه سالانه مي باشد. چنانچه بخش اجرايي آموزشگاه و در راس آنها مدير معتقد به تنظيم برنامه سالانه (و حتي چند سال) باشد مجبور به شناخت و شفاف سازي اهدافي است كه خود و همكارانش مجري آن بوده و برنامه براي آن تنظيم شده است. در وضعيت موجود اكثر مديران مدارس با استفاده از دستورالعمل , شرح وظايف و تجربه شخصي به صورت مقطعي و روزمره وظايف خود را انجام مي دهند كه متاسفانه گاهي اوقات در حين اجرا با مشكل روبرو شده و شايد بخشي از فعاليت اجرايي فراموش شود. شناختن هدف و توجيه نمودن عوامل اجرايي نسبت به آن كمك بسيار مناسبي است جهت پيدا كردن راهكار و نظم بخشيدن به امور كه به برنامه ريزي منتهي مي شود

 

برنامه هاي پيش بيني شده و مصوب سال  شامل سه بخش عمده است :

1- امورآموزشي

2-امورپرورشي

3- امورمالي و پشيباني

در اين برنامه رشد و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان0تقويت كرامت انساني و نوع دوستي 0تقويت تفكر تعاون و مشاركت دانش آموزان همكاران و اولياء در جهت سياست كلي ياري رساندن , رشد دادن و پيوند دادن مد نظر قرار گرفته است.

الف: امورآموزشي

 اين بخش در برگيرنده دانش آموزان0كاركنان و اولياء است.

1-دانش آموزان

در تنظيم برنامه هفتگي سعي شده تعادل در سبكي و سنگيني درس رعايت شود و فاصله ارايه درس در هفته نيز متعادل باشد. فعاليت هاي فوق العاده پيش بيني شده براي دانش آموزان شامل برگزاري كلاس هاي فوق برنامه طبق ضوابط اداري0تشكيل كلاس هاي تقويتي براي دانش آموزاني كه توان علمي كمتري دارند0برنامه ريزي جهت شركت دانش آموزان پايه پنجم دركلاس هاي انجمن علمي 0برگزاري آزمون هاي مستمر ماهانه و هفتگي و تشكيل گروه هاي درسي.

2- كاركنان

با توجه به پيشرفت علوم و تغيير در روش هاي آموزشي كليه كاركنان نياز به بازآموزي و طي دوره هاي مختلف ضمن خدمت دارند. تشويق و تحريك همكاران براي شركت در كلاس هاي مختلف و همچنين برگزاري كلاس هاي آموزشي عمومي نظير  C.I. T و دعوت از اساتيد در جلسات شوراها و يا گروه هاي درسي كه از سوي آموزش و پرورش اجرا مي شود در برنامه پيش بيني شده است..

3- اوليا

به تجربه ثابت شده است عدم آگاهي اوليا از مسائل و قوانين آموزش و پرورش در سرنوشت دانش آموزان تاثير منفي گذاشته است. در زمينه آموزش اوليا برگزاري كلاس هاي آموزش خانواده در موارد تعليم و تربيت0 نيازها و ويژگيهاي روانشناسانه دانش آموزان دوره ابتدايي و راهنمایی0معضلات اجتماعي نظير اعتياد0طلاق0مسائل جرم و بزهكاري كودكان و دانش آموزان  و . . . پيش بيني شده است.البته كلاسهاي آموزش خانواده براي مادران و پدران به صورت مجزا در نظر گرفته شده است.

ب: پرورشي

در اين بخش براي برنامه هاي اعتقادي , فرهنگي و هنري , ورزشي و اردويي پيش بيني هاي لازم به عمل آمده كه در برگيرنده دانش آموزان و كاركنان مي باشد.

 

 

1- اعتقادي

برگزاري و شركت در مسابقات فرهنگي0برگزاري مراسم اعياد و سوگواري و بزرگداشت ايام الله و تاكيد بر اقامه نماز وبرگزاري جلسات قرائت قرآن پيش بيني شده است.با توجه به اين كه مدارس فاقد نمازخانه هستند0

2-فرهنگي هنري

برنامه ريزي جهت شناسايي0 آموزش و هدايت دانش آموزان هنرمند در رشته هاي مختلف هنري (بازيگري و تئاتر0نقاشي و طراحي0 روزنامه ديواري و… ) و شركت در مسابقاتي كه در سطوح مختلف برگزار مي گردد. تشويق دانش آموزان و همكاران به كتابخواني و شركت در مسابقات كتابخواني و مقاله نويسي و روزنامه ديواري برگزاري مسابقه از مجلات رشد براي دانش آموزان و همكاران 0تشويق و ترغيب جهت شركت در مسابقات سراسري پرسش مهر كه ضمن ايجاد فرهنگ تفكر داراي اهداف مختلف فرهنگي و كاربردي است.اميد است در اين خصوص با تلاش و پيگيري هاي مربيان پرورشي مجتمع اهداف مورد نظر تحقق پيدا كند .

3-اردويي

برگزاري اردوهاي درون مدرسه اي0درونشهري0 برونشهري و بازديد از مراكز علمي0 فرهنگـي0 تفريحي و موزه ها و در كنار هم قرار گرفتن دانش آموزان و مربيان اثرات بسيار خوب و سازنده اي در ايجاد الفت و آموزش غير مستقيم دارد. با برنامه ريزي و پيش بيني هايي كه به عمل آمد سعي مي شود هر دانش آموز در طول سال تحصيلي حداقل دوبار از امكانات ايجاد شده استفاده نمايد.

 

4- ورزشي

با عنايت به اثرات مثبت جسمي و روحي ورزش0فعاليت هاي ورزشي در بخش پرورشي از اولويت خاصي برخوردار است. تشويق و ترغيب دانش آموزان و همكاران جهت انجام ورزش صبحگاهي در مراسم آغازين . شركت در مسابقات درون مدرسه اي(كلاسي و بين كلاسي) و منطقه اي 0 آموزش و تمرين تيم هاي ورزشي پيش بيني و برنامه ريزي شده است.

ج: پشتيباني

در امور مرتبط به پشتيباني نيروي انساني , امور مالي , امور عمراني , تجهيزات و ارتباطات از اهميت بيشتري برخوردارند و در مجموع اگر پشتيباني به درستي انجام گردد 0 به اجرا درآمدن تمام برنامه هاي پيش بيني شده بيشتر مي شود 0 در اين زمينه كمك و ياري مديريت آموزش وپرورش تاثير زيادي خواهد داشت.

امور مالی

علي رغم افزايش قابل توجه ميزان سرانه دانش آموزي نسبت به سنوات قبل0 با توجه به برآورد هزينه هاي پيش بيني شده براي سال تحصيلي 90/89حداقل پنجاه ميليون ريال اعتبار نياز است تا بتوانيم هزينه هاي جاري (آب ، برق، تلفن و ارتباطات، تعميرات و تجهيزات، هزينه هاي مصرفي و غيرمصرفي، امورآموزشي و پرورشي، امتحانات ، اردوها ، برپايي اعياد و مناسبتهاي مذهبي وملي و000 را پرداخت نمود. از اين ميزان اعتبار بخشي از طرف مديريت آموزش و پرورش تامين و اميد است مابقي با آگاه سازي اولياء دانش آموزان و نيز كمك خيرين جذب شود . در نهايت در صورت كمبود بودجه با عنايت به اولويت هاي فعاليت هاي پيش بيني شده بخشي از آن ها كه اهميت كمتري دارد اجرا نخواهد شد.

4-تعميرات

رنگ آميزي ديوارها و سقف كلاس ها ، دفتر مدارس ، راهرو،كتابخانه ها  ، انباري ها ، دستشويي ها ،آبخوري ها ، ديوارهاي حياط مدارس و ديوارنماي بيروني مدارس

  • رنگ آميزي درب و پنجره ها و حفاظ هاي كلاسها 0دفتر0 راهرو 0كتابخانه 0انباري 0دستشويي0آبخوري و درب مدرسه
  • به سازي سيستم برق كشي ساختمان و تعويض لامپ هاي سوخته
  • تعويض شيشه هاي شكسته شده پنجره ها
  • خط كشي محل اجراي مراسم صبحگاهي و صفوف كلاسي و زمين ورزش
  • رنگ آميزي و نصب صندوق همراز ( پاسخ به سئوالات دانش آموزان )

5-تجهيزات

–     تهيه و نصب تابلوهاي كلاسي0 رنگ آميزي و خط كشي0

–     تهيه و نصب قاب عكس هاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري

–     تهيه و نصب تابلوي اعلانات راهرو و حياط مدرسه

–     تهيه و نصب آينه قاب دار در راهرو ، دفتر و آبخوری

–     تهيه و نصب ساعت ديواري براي كلاس ها

–     تهيه تاقچه پوش و روميزي برای دفتر مدارس

–    به سازي باغچه هاي حياط مدارس

–     پاكسازي و تهيه كتب جديد براي كتابخانه

–     تهيه ملزومات ورزشي ( توپ هاي مختلف ، ميله واليبال ، بارفيكس و… )

–     رنگ آميزي و نصب ميله پرچم در حیاط مدارس

–     تهيه و نصب پلاكاردهاي مخصوص بازگشايي مدارس ، آغاز هفته دفاع مقدس

–      تهيه و نصب پرده براي دفتر  بعضی از مدارس

6-ارتباطات

فعال كردن وبلاگ مجتمع آموزشی ، پرورشی شهید صابری  جهت ارتباط دانش آموزان , اوليا دانش آموزان , ساير مدارس و مراكز علمي، براي استفاده علمي , آموزشي دانش آموزان و كاركنان , اطلاع رساني و آگاهي اوليا از وضعيت  تحصیلی دانش آموزان.

طرحها و برنامه هاي پيش بيني شده

 برنامه سالانه مجتمع آموزشی ، پرورشی شهید صابری  در راستاي اهداف و سياستهاي آموزش وپرورش در جهت برنامه ريزي و تعيين هدف و خط مشي و هم چنين پيش بيني و آينده نگري و راهكارهاي رسيدن به اهداف تدوين گرديده است.

اهم اولويتهاي سال تحصيلي 90/89 به شرح ذيل مي باشد.

طرح مشاركت اولياء در خصوص تهيه و تجهيز امكانات لازم مدارس

طرح تقويت اعتقادات مذهبي دانش آموزان و رشد اخلاقي آنها

طرح ايجاد و گسترش كتابخانه و افزايش و تقويت فرهنگ كتابخواني

طرح تقويت ورزش و تربيت بدني و مسابقات ورزشي در مدارس تحت پوشش مجتمع

طرح مشاركت دانش آموزان در امور آموزشگاه ها و تقويت توان مديريتي آنان

طرح گسترش فرهنگ پژوهش در مدارس  و تشويق دانش آموزان و آموزگاران و دبیران به انجام بررسي ها و پژوهشهاي كتابخانه اي.

طرح شناخت دانش آموزان كم بضاعت و برنامه ريزي در جهت كمك به آنان .

طرح افزايش قبولي و كارايي مدارس و كاهش افت تحصيلي

طرح دانش افزايي معلمان و تبادل تجارب آنان از طريق شوراي معلمان مدارس

طرح به كارگيري وسايل كمك آموزشي و آزمايشگاهي جهت آموزش بهتر

طرح ارزشيابي از كاركنان مدارس و ارشاد و راهنمايي آنان

طرح تقويت روحيه كاركنان مدارس با برگزاري اردو وگردش

طرح آشنا نمودن كاركنان و دانش آموزان با اهداف و وظايف مدارس  ، آيين نامه ها و دستورالعملهاي آموزشي اداري امتحاني و انضباطي

طرح ارتباط با فارغ التحصيلان و آگاهي از موفقيتهاي آنان و بهره گيري از تجارب و نظريات آنان در فرايند تعليم و تربيت مدارس

طرح آشنايي با جامعه و شناخت محيط پيراموني خود

طرح شناخت و پرورش استعدادهاي دانش آموزان و معرفي آنان به مسابقات علمي ، مذهبي ،  ورزشي و هنري

طرح ايجاد نمايشگاههاي گوناگون در مدارس

طرح بهسازي نظام امتحاني مدارس تهيه بانك سوالات و اجراي مناسب امتحانات و كاهش اضطراب   دانش آموزان

طرح استفاده بهينه از همه امكانات موجود در مدارس در طول سال تحصيلي و تابستان

طرح ارتباط والدين دانش آموزان با معلمان در ايام سال تحصيلي

طرح ايجاد دوره هاي تقويتي و جبراني در خلال سال تحصيلي

طرح ايجاد تهسيلات و امكانات رفاهي براي دانش آموزان و معلمان

طرح واگذاري بخشي از وظايف مديريتي به دانش آموزان (برنامه صبحگاهي ، مراسم و مناسبت ها ، نظارت و كنترل كلاسها ، حياط ، آبخوري و دستشويي ها و نظافت آنها)

طرح پوشيدن لباسهاي مناسب و وضع موي سر دانش آموزان

طرح برگزاري مسابقات گوناگون علمي هنري ، فرهنگي و ورزشي در مدارس

طرح ارتقاء سطح كمي و كيفي (رشد كمي نسبت به سال قبل ، بالا بردن سطح كيفي )

طرح نهادينه كردن پرسش مستمر و انجام امتحانات 4/5 سئوالي براي هر درس در طول هفته

تعمير و نگهداري لوازم و تجهيزات مدارس

طرح برگزاي كلاسهاي رفع اشكال درايام امتحانات نوبت اول و دوم

طرح ايجاد انگيزه در معلمان در خصوص استفاده از روشهاي نوين تدريس و شركت در مسابقات الگو هاي برتر تدريس با ارائه طرح درس

 

هدفگذاري

 1- ارتقا سطح كمي و كيفي مدارس

الف)3 درصد رشد كمي نسبت به سال قبل

ب) بالا بردن سطح كيفي (بالا بردن ميانگين قبولي دانش آموزان نسبت به سال قبل)

2- نهادينه كردن پرسش مستمر:

–    بالا بردن آمادگي دانش آموزان و جبران عقب ماندگي هفتگي

–    برگزاري امتحانات 4/5 سئوالي براي هر درس در طول هفته

3- گسترش آموزش ازطريق طرح تصوير :

–    تنوع در تدريس به منظور بالا بردن سطح كيفي وكمي

–    بهره گيري از كامپيوتر و تلويزيون در آموزش دروس مختلف

–  تهيه فيلم ها سي دي هاي كمك آموزشي( اطلس بدن، جهان ، طبيعت ، تاريخ ،  ايران ، جغرافيا و قرآن و.. )

4- برگزاري مسابقات علمي

–    ايجاد انگيزه بالا بردن سطح علمي دانش آموزان

– برگزاري كلاس انجمن علمي براي دانش آموزان پايه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی ( با شرط معدل بالاتر از 17)

استفاده از مدرسان آموزش كامپيوتر ، زبان انگليسي ، خط و نقاشی و آموزش فوتبال

5- تهيه كارنامه پيشرفت تحصيلي :

اطلاع والدين دانش آموزان از وضعيت درسي دانش آموز به منظوركمك به دانش آموز و مدرسه براي جبران عقب ماندگي دو بار طي سال ( يك ماه پيش از شروع امتحانات )

6-گسترش كتابخانه ها:

الف) تقويت علمي دانش آموزان

ب ) پر كردن اوقات فراغت

ج) ايجاد زمينه مناسب براي رشد روحيه مشاركت

د ) بالا بردن سطح تربيتي دانش آموز

انجام مسابقات كتابخواني

اهداء كتاب به عنوان بهترين نوع جايزه

برپايي نمايشگاه كتاب در مدارس

ترغيب دانش آموزان به اهداء حداقل يك كتاب به كتابخانه مدرسه

ترغيب اولياء جهت اشتراك مجلات پيوند

ترغيب معلمان جهت اشتراك مجله آموزش ابتدايي – معلم و تكنولوژي آموزشي

فعال كردن كتابخانه دفتر آموزشگاه ها جهت استفاده همكاران واولياء دانش آموزان

7-پيگيري جهت استفاده از اينترنت :

الف) بالا بردن سطح آگاهي همكاران

ب) ايجاد انگيزه در دانش آموزان

ج) دسترسي آسان به منابع علمي

د)فعال كردن وبلاگ مجتمع

ه)اطلاع رساني به اولياء و دانش آموزان جهت مراجعه به ( وبلاگ مجتمع آموزشی ، پرورشی شهید صابری)

8- دعوت از دانش آموزاني كه در اين مدارس تحصيل كرده و به مدارج عالي تحصيلي راه يافته اند

ايجاد انگيزه در دانش آموزان

9- برگزاري حداقل دو دوره امتحان ماهانه يك ماه پيش از امتحانات اصلي :

ايجاد آمادگي

از بين بردن التهاب و استرس وترس از امتحان

مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف فرايند يادگيري

اطلاع يابي دانش آموزان ، معلمان و اولياء از پيشرفت درسي و يافتن نقاط ضعف و تلاش جهت رفع نواقص

10- تشكيل كلاسهاي تقويتي :

الف) بالا بردن سطح كيفي وكمي آموزش

ب) جلوگيري از افت تحصيلي

11- تعمير و نگهداري لوازم وتجهيزات (ساختمان):

آماده نگهداشتن مدارس براي هدف هاي بعدي

عوامل رشد دانش آموزان درمدارس :

   برقراري ارتباط با دانش آموزان در بدو ورود آنها به آموزشگاه ها

آشنا نمودن دانش آموزان با محيط آموزشگاه و عوامل اجرايي و آيين نامه ها و مقررات مدارس

سنجش مستمر دانش آموزان از نظر درسي و اخلاقي در طول سال تحصيلي

استفاده از معلمان مجرب در تدريس

همسو بودن كليه عوامل اجرايي و معلمان و اولياء در جهت اعتلاء و رشد دانش آموزان

نبود تعارض در بين همكاران داراي تقليل ساعت و همكاران جايگزين

ايجاد انگيزه در دانش آموزان

مشاوره و راهنمايي مستمر دانش آموزان توسط مدير و مربي پرورشي آموزشگاه در طول سال تحصيلي

ارتباط آموزشگاه با والدين و پيگيري گزارش روند تحصيلي دانش آموزان

تكريم و ارزش نهادن به دانش آموزان

سعي در جهت كاهش اضطراب در دانش آموزان

واگذاري بخشي از مسئوليت هاي آموزشگاهي به دانش آموزان ((مديريت مشاركتي))

استفاده از كلاسهاي جبراني ضمن سال در بعضي از دروس

برگزاري كلاسهاي رفع اشكال در ايام امتحانات

استفاده از روشهاي نوين تدريس توسط معلمان

فعال نمودن دانش آموزان در كلاس تدريس

تشويق دانش آموزان در ارائه مقالات و پژوهش و تحقيق در خصوص مواد درسي

معرفي دانش آموزان برتر در زمينه هاي مختلف ( درسي ، ورزشي ،  اخلاقي ، بهداشتي و…) در مراسم صبحگاهي

تشكيل جلسات متعدد بادانش آموزان و نظر خواهي از آنها

اطلاع رساني به خانواده ها در خصوص روند تحصيلي دانش آموزان

تمهيد مقدمات در تمامي زمينه هاي رشد دانش آموز

ايجاد رقابت سالم در بين دانش آموزان در سطح فردي ، گروهي ، كلاسي

كاهش تراكم كلاس

كنترل و نظارت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تهيه گزارش كار توسط دانش آموزان در دروس مختلف

تقدير و تشويق مستمر دانش آموزان در پيشرفت روز افزون امور تحصيلي( كارت هاي تشويقي ،  تقديرنامه و جوايز مختلف )

احترام به نظرات و عقايد دانش آموزان و اجازه ابراز وجود به آنها با برگزاري مسابقه اي تحت عنوان( نظر تو در مورد … چيست؟)

مشاركت دانش آموزان در امور آموزشي و فرهنگي و كلاسهاي فوق برنامه

استفاده از والدين در كميته هاي مشورتي و نظر خواهي از آنها جهت بهبود وضعيت مدرسه

برقراري ارتباط با دانش آموزان و دادن مسئوليت به آنها در مسايل آموزشي و انتظاماتي

ايجادكميته آموزشي

هدف : ايجاد دقت در وضعيت آموزشي ، ارزشيابي آموزشي و روشها و فنون تدريس

وظايف:

1-دقت در وضعيت آموزشي دانش آموزان در زمان ثبت نام

2-توضيح موارد آموزشي نتايج توجه به قوانين آموزشي .

3-ارائه بحث هاي آموزشي در جلسات شوراي معلمان

4-ارائه بحث آموزشي با موضوع خلاقيت .

5-ارائه روشهاي نوين

6-تشكيل كتابخانه آموزشي معلمان در دفتر

7-كوشش درجهت غني ساختن كتابخانه آموزشي معلمان

8-نصب چارت هاي آموزشي در زمينه هاي شيوه مطالعه

9-معرفي دانش آموزان مشكل دار به مربي پرورشي ودر مراحل بعدي به كارشناسي مشاوره

10-جمع آوري بحث هاي موضوعي معلمان و ارائه در شوراي معلمان

11-دعوت سخنران در زمينه مسائل آموزشي روز در شوراي معلمان

12-جمع آوري ميانگين هاي قبولي كلاسها كه توسط خود معلمان تهيه ميگردد .

13-تشويق دانش آموزان با اهداء جوايز متنوع

14-جمع آوري تجربه هاي موفق همكاران در زمينه ارتقاء رشد فردي و اجتماعي دانش آموزان و ارسال آنها به اداره متبوع.

ايجادكميته رفاهي

هدف :ايجاد رغبت در بين همكاران و دانش آموزان ، ايجاد محيطي با نشاط جهت انجام فعاليت ها

وظايف:

ايجاد صندوق قرض الحسنه در صورت موافقت همكاران

1-بررسي نيازهاي آموزشگاهي و تمهيدات لازم براي ايجاد محيطي مناسب .

2- رفع نيازهاي همكاران در حد امكان .

3-نصب نيمكت هاي آهنی  براي رفاه دانش آموزان در حياط مدارس .

4-نصب شيرهاي آب و مايع دستشويي براي دانش آموزان در آبخوري مدارس .

5- زيبا سازي فضاي مدارس

6-به سازي فضاي سبز حياط مدارس

 كميته پرورشي

 هدف : ترغيب ، تشويق دانش آموزان در مراسم عبادي ، سياسي به خصوص نماز

وظايف:

1- اعلام برنامه روزهاي برگزاري مراسم نماز جماعت در ابتداي سال تحصيلي .

2- اعلام برنامه مناسبت ها در ابتداي سال تحصيلي .

3- استفاده از شيوه هاي متنوع در جذب دانش آموزان به مراسم عبادي به خصوص نماز ( ايجاد تنوع در مكان ، پارك ، حياط مدرسه و غيره )

4- تهيه جانماز و مهر نماز

5- تشويق دانش آموزان نمازگزار به شكلهاي متنوع

6- برگزاري جلسات قرائت قرآن

7- اجراي ويژه برنامه 13 آبان

8- اعلام برنامه ريزي اجراي مراسم دهه فجر با مشاركت و مسئوليت معلمان

9- برنامه ريزي به مناسبت هفته بسيج دانش آموزي

10- برگزاري مسابقه حفظ قرآن

11- احياء هفته كتاب در تمامي ايام سال

12-تبيين اهميت كتاب و لزوم مطالعه جهت اولياء دانش آموزان در جلسات آموزش خانواده و…

13- اطلاع رساني درخصوص كتب جديد الانتشار در تابلو اعلانات مدارس .

14- ايجاد جلسات بحث و گفتگو بررسي كتاب ، مسائل فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي ، خانوادگي هر ماه يكبار به صورت كلاسي با حضور دانش آموزان و معلمان كلاس مربوطه .

15- برگزاري جلسات مختلف با دانش آموزان و همكاران جهت انجام هرچه بهتر مسابقات و سرويس دهي مناسب كتابخانه .

16- حضور فعال در مسابقات شهرستان، پرسش مهر توسط همكاران و دانش آموزان .

17- عضويت كليه همكاران و دانش آموزان در كتابخانه های مدارس .

18-تقويت و تشويق دانش آموزان مستعد قرآني.

19-تهيه كارت عضويت كتابخانه براي همه دانش آموزان

20-برگزاري جلسات پرسش و پاسخ ديني درمدارس

21-افزايش مشاركتهاي مديريتي واجتماعي و تربيتي دانش آموزان

22-توسعه و تقويت فعاليتهاي شوراي دانش آموزي

23-افزايش مشاركت دانش آموزان در مسابقات فرهنگي و هنري

24-استمرار طرح پيشگيري از مشكلات رفتاري دانش آموزان

كميته اداري

 هدف :ايجاد سرعت بخشيدن و به روز بودن امورات برپايه قوانين و رعايت ضوابط حاكم بر مدارس

وظايف:

1- تدوين مدارك دانش آموزان ثبت نام شده دوره جديد در پوشه هاي مخصوص و جلوگيري از ازدحام اوراق و مدارك غيرضروري دانش آموزان

2- تهيه پوشه هاي مخصوص بخشنامه هاي اقدامي ، مربوط به همكاران و…

3-تهيه مشخصات فردي دانش آموزان ( نام ونام خانوادگي ، كلاس ،  معدل و مدرسه سال قبل ، آدرس محل سكونت و تلفن تماس ، شغل و ميزان تحصيلات والدين، تعداد افراد خانواده و…

4-تهيه دفتر انضباطي .

5- معدل گيري نوبت اول و دوم دروس دانش آموزان هر كلاس

6- تهيه و تنظيم درصد قبولي و معدل كلاسي هر كلاس و رسم نمودار كامپيوتري آن .

7- تهيه كارت تشويق و تقديرنامه از دانش آموزان برتر هركلاس در زمينه هاي مختلف

8- تهيه و تنظيم و اعلام نتايج امتحانات كلاسها و انتخاب كلاس برتر و نصب اسامي يا عكس دانش آموزان برتر در تابلو اعلانات مدارس .

9-تحويل كليه مدارك موجود دانش آموزان پايه پنجم ، و سوم راهنمایی تهيه و تنظيم گواهينامه اصلي آنان

10-تهيه پوشه با درج كاورهاي مخصوص براي حفظ و نگهداري پرونده كاركنان اداري و آموزشي مدارس .

كميته انضباطي

 هدف : آشنايي و ايجاد فرهنگ احترام به قوانين و رعايت ضوابط حاكم بر مدارس

وظايف:

1-برگزاري جلسات جهت ارائه قوانين و تسهيل رسيدگي به مسائل انضباطي دانش آموزان و تعجيل در تصميم گيري تخلف ، متخلف .

2-تدوين و اجراي آئين نامه انضباطي با توجه به ضوابط حاكم برمدارس .

3-تهيه و تنظيم فرم اخلاقي ، انضباطي ، آموزشي براي هر نوبت سال تحصيلي به كليه معلمان براي تمامي دانش آموزان .

4-رسيدگي به حضور و غياب دانش آموزان به روز و پيگيري علت عدم حضور دانش آموز غايب در مدرسه بواسطه تماس با ولي ايشان .

5-ورود و خروج به موقع همکاران و دانش آموزان

6-آموزش استفاده بهینه از اوقات فراغت

7-آموزش اهمیت نظم و انضباط در مدرسه و خارج از محیط مدرسه

8-احترام به حق دیگران

9-آموزش احترام به خود در خلوت جهت تقویت اعتماد به نفس

10-انتخاب نمایندگان از داخل دانش آموزان برای کنترل حضور و غیاب دانش آموزان

11-ایجاد کمیته انضباطی برای رسيدگی به دلایل مشکلات و غیبت دانش آموزان یا عدم رعایت قوانین توسط آنان

12-رفع معضلات اخلاقی توسط معلمانی که می توانند نقش مشاور را نیز ایفا نمایند .

13-آموزش تربیت دینی اخلاقی در قالب رعایت انضباط

14-تهیه دفتر بررسی خصوصیات انضباطی دانش آموزان

15-ارتباط با اولیاء جهت رفع مشکلات اخلاقی دانش آموزان با هماهنگی های قبلی

16-آموزش اهمیت به وقت ، جلوگیری از اتلاف وقت

17-تهیه و تنظیم فرم انضباطی و اخلاقی برای هر نوبت از سال تحصیلی

كميته ورزشي

 هدف:فعال كردن تربيت بدني در آموزشگاه های تحت پوشش مجتمع

وظايف:

1-اجراي ورزش صبحگاهي

2-شناخت ضعفهاي عضلاني و اسكلتي دانش آموزان

3-تجهيز مدارس به وسايل ورزشي

4-استفاده از مشاركتهاي مردمي جهت خريد وسايل ورزشي

5-پوشش لباس ورزشي و كاور ورزشي در ساعات ورزش دانش آموزان

6-فعال كردن مسابقات داخل آموزشگاهي

7-شركت دانش آموزان در مسابقات ورزشي در سطح كلاس ، مدرسه و شهرستان

8-تشكيل گروه هاي ورزشي دررشته هاي مختلف

9-تهيه وسايل و امكانات ورزشي براي دانش آموزان

10-اجراي نرمش در مراسم آغازين

11-تقدير از همكاران شركت كننده در فعاليت هاي ورزشي

تعيين سياست و اولويتهاي توسعه كمي و كيفي مجتمع

 افزايش درصد قبولي در امتحانات پایانی

كاهش افت تحصيلي در درس رياضي و املاء پايه هاي سوم و چهارم ابتدایی

تشكيل كلاسهاي تقويتي جهت دانش آموزان مخصوصا پايه پنجم ابتدایی ، اول ، دوم و سوم راهنمایی

پيگيري جهت توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و I.T در مجتمع

بهينه سازي فرايند تدريس و يادگيري

بهينه سازي ارزشيابي مستمر

نظارت و كنترل

بسيج امكانات و منابع

بهره گيري از توانمندي هاي دانش آموزان و اولياء و كاركنان مدارس

تهيه و تجهيز كتابخانه جهت استفاده دانش آموزان و معلمان و اولياء

آموزش از طريق رسانه هاي ديداري و شنيداري (كامپيوتر ، تلويزيون ، ضبط صوت ،  ويديو  و سي دي

تشكيل جلسات و دعوت از صاحب نظران آموزشي و تربيتي

شاخصهاي رفتاري مديريت مجتمع آموزشی

 1-توجه به روابط انساني صحيح در محيط كار

 -بهره گيري از اخلاق اسلامي در روابط انساني

-احترام به كليه كاركنان مدارس و تكريم شخصيت آنان

-توجه به نظرات و پيشنهادات كاركنان براي بهبود امور آموزشي و پرورشي

-توجه به مشكلات كاركنان

-تقويت روحيه و ايجاد رضايت در كاركنان مدارس

-توجه به انواع نيازهاي كاركنان و دانش آموزان و شركت در شادي ها و مصايب آنها

 

2-هدايت و رهبري گروهي

   -استفاده از تواناييهاي خدادادي كاركنان در جهت اهداف و برنامه تعيين شده در مدارس

-ايجاد محيط و شرايطي جهت شكوفاي قابليتهاي خدادادي در دانش آموزان

-پرهيز از تعارض در محيط كاري

-تشكيل به موقع شوراها و انجمنهاي متعدد واحدهای آموزشي

3-سازمان دهي امور مدارس

 -شناسايي توانمنديهاي علمي و فني كاركنان مدارس و بكارگيري هر عضو در جاي مناسب

-ابلاغ وظايف هر يك از كاركنان در سال تحصيلي و عقد قرارداد انجام وظايف با آنها

-تقسيم وظايف كاركنان و رعايت سلسله مراتب سازماني در آموزشگاه

-بهره گيري از نهادها و سازمانهاي متعدد جامعه در گسترش كمي و كيفي آموزش

4-مديريت امور آموزشي و پرورشي

آشنا ساختن كاركنان مدارس با اهداف آموزشگاه و اهداف درسي به ويژه اهداف رفتاري

شناسايي خصايص زيستي و رواني و اجتماعي دانش آموزان و برنامه ريزي آموزشي و پرورشي آنان

استفاده از منابع انساني و امكانات دروني و بروني سازمان در فرايند آموزش وپرورش دانش آموزان ، توجه به آيين نامه ها و مقررات آموزشي و امتحاني در سال تحصيلي

شركت دادن دانش آموزان در مسابقات هنري ،  فرهنگي و علمي

استفاده از مشاوره و راهنمايي به منظور كمك به حل مشكلات جسماني عاطفي اجتماعي و اخلاقي و تحصيلي دانش آموزان

تشويق معلمان جهت شركت در گروههاي آموزشي شهرستان و استان

5-امور اداري و مالي وتداركاتي

 استفاده از امكانات مالي و مشاركتهاي مردمي در جهت ثمربخشي وتجهيز مدارس

در اختيار گذاشتن آيين نامه ها و بخشنامه هاي واصله به كاركنان

شناسايي افراد خير و استفاده از كمكهاي آنان در امور آموزشگاهي و افراد بي بضاعت

تخصيص اعتبار جهت توسعه ورزش در مدارس

تعمير و حفظ و نگهداري از وسايل و تجهيزات مدارس

۶-امور ارزشيابي

 شناسايي نقاط ضعف و قوت واحد آموزشي از طريق ارزشيابي

برنامه ريزي در جهت رفع موانع و ضعف موجود در آموزشگاه ها

نظارت و كنترل دقيق كاركنان و ارزشيابي آنان

نظر سنجي از دانش آموزان در سه مرحله در خصوص مديريت و كاركنان آموزشگاه ها

تشويق و تقدير از دانش آموزان و كاركناني كه در افزايش بازدهي آموزشگاه ها فعال مي باشند

انجمن اولياء مربيان

 اهداف:

همفكري اولياء و مربيان در برطرف كردن بسياري از مشكلات آموزشي و تربيتي دانش آموزان

استفاده مطلوب و موثر از توان تخصصي و مهارتهاي اولياء در مسايل مختلف آموزشي و تربيتي.

استفاده از اولياء و مربيان  درپيشرفت تحصيلي، و جلوگيري به موقع از رفتارهاي ضداخلاقي دانش آموزان و برطرف كردن مسايل مادي مدارس و تحقق اهداف آموزش و پرورش.

ارتباط مستمر و مداوم خانه و مدرسه و حل  مشكلات دانش آموزان

دعوت از اولياء دانش آموزان حداقل ماهي يك بار به مدرسه ، جهت آگاهي از وضعيت آموزشي و رفتاري فرزند خود.

بر طرف كردن كمبودهاي موجود در مدارس  با همكاري اولياء و مربيان.

برگزاري جلسات عمومي انجمن اولياء و مربيان در هر فصل

انجام هزينه ها با اطلاع رئيس انجمن و تاييد در شوراي مالي

تشكيل انجمن اولياء و مربيان هر دو هفته و يا حداقل هر ماه يك بار در مدارس .

ارايه پيشنهادها و طرح هاي مفيد به مدير مجتمع و مديريت  آموزش و پرورش منطقه براي بهبود تعليم و تربيت دانش آموزان

شركت نماينده انجمن در شوراي مدارس جهت تصميمات اجرايي در آموزشگاه ها

همكاري در تمامي زمينه هاي آموزشي و تربيتي

جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك و ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه ي پيشنهادهاي لازم به مديرمجتمع

مشاوره و برنامه ريزي درجهت تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن

همكاري و مشاركت با شوراي معلمان در برگزاري كلاس هاي فوق برنامه

برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده

همكاري و مشاركت با مدير مجتمع دراجراي فعاليت هاي پرورشي ، برگزاري اردوهاي دانش آموزي و بازديد از مراكز علمي ،

برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياي دانش آموزان

نظارت برچگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه

تشكيل شوراي مالي مجتمع با عضويت مدير مجتمع ، معاون اجرایی مجتمع ، حسابدار، نماینده انجمن اولیا یکی از مدارس و نماينده ي شوراي معلمان یکی از مدارس

مشاركت دراجراي برنامه هاي دانش آموزان در مدارس

نظارت برنحوي هزينه ي وجوه حاصل از كمك هاي مردمي ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ي دانش آموزان وكمك هاي شوراهاي آموزش وپرورش از طريق شوراي مالي و مطابقت موارد هزينه با برنامه هاي مصوب شوراي مجتمع

اهداف شوراي دانش آموزي

 شوراي دانش آموزي به منظور تحقق امر تمركزدايي، مشاركت و حس مسووليت پذيري دانش آموزان در تعليم و تربيت، ايجاد بستر مناسب براي تربيت اجتماعي، تكريم شخصيت دانش‌آموزان و ايجاد ارتباط مطلوب و موثر بين دانش‌آموزان و اوليا مدرسه خواهد بود. نقش شوراي دانش آموزي  در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مدارس مهم مي باشد لذا شوراي دانش‌آموزي به‌منظور جلب مشاركت دانش آموزان و شركت آنان در پيشبرد اهداف آموزشي و تربيتي مدارس بسيار مهم بوده ومجتمع آموزشی ،پرورشی شهید صابری يكي از اولويت هاي كاري خود را در سال تحصيلي  توجه دادن به نظرات و پيشنهادات شوراي دانش آموزي مدارس مقرر كرده كه به شرح ذيل مي باشد. :

 

تحكيم و تعميق ارزشها و باورهاي ديني

ارج نهادن به شخصيت و كرامت دانش آموزان و تقويت خود باوري و اعتماد به نفس در آنان

استفاده از نقطه نظرات دانش آموزان در امور مختلف مدارس

تسهيل در حسن اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي و امور اجرايي مدارس از طريق واگذاري مسئوليت به آنان

زمينه سازي براي آموزش و ارتقاء سطح فرهنگي ، اجتماعي و تربيتي دانش آموزان براي حضور بهتر و موثرتر آنان در همه عرصه هاي اجتماعي

توسعه قدرت تصميم گيري و بهبود نظام آن از طريق مشاركت دانش آموزان

ايجاد بستر مناسب جهت تعامل فكر و انديشه و نظرات دانش آموزان با مسئولين در فرايند آموزش و پرورش

 شورای مجتمع آموزشی ،

 در راستاي سياست مدرسه محوري و تفويض اختيارات به مدارس و به منظور توسعه مشاركت ، همكاري و استفاده از تجارب معلمان ، مربيان و اولياي دانش آموزان در اداره مدرسه ، بهبود فرايند تصميم گيري ، ارتقاي كيفي فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و اداري ، تدوين برنامه هاي سالانه مدرسه و هماهنگي امور و نظارت بر فعاليتهاي مربوط ، در هر يك از مدارس شورايي به نام شوراي مدرسه تشكيل مي گردد . تركيب اعضا و شرح وظايف شوراي مدرسه به شرح زير است :

 

الف)تركيب اعضا:

 1– مدیر مجتمع  

2-معاون دبیر یا معاون آموزگار مدارس  

3- نماینده معلمان

4- رئیس انجمن اولیاء و مربیان

 ب ) شرح وظايف:

 1- مراقبت و نظارت بر فعاليتهاي مدرسه در چهار چوب اهداف مصوب دوره تحصيلي و مفاد اين آيين نامه .

2- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و دستورالعملهاي مربوط و بخشنامه هاي ابلاغي از سوي وزارت آموزش و پرورش و برنامه ريزي براي توجيه و آموزش عوامل ذيربط .

3- بررسي و تأييد برنامه هاي پيشنهادي سالانه مدارس كه از سوي مدير ، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط ، به شورا ارائه  مي شود .

4- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي ارائه شده از سوي شوراي معلمان ، انجمن اوليا و مربيان و شوراي دانش آموزان .

5- بررسي و تأييد برنامه هاي مربوط به بزرگداشت ايام الله و مناسبت هاي مختلف ديني و انقلابي و ملي .

6- بررسي و تأييد برنامه هاي مربوط به مسابقات علمي ، ورزشي ، فرهنگي و هنري در سطح مدارس .

7- بررسي و تأييد برنامه اردوها و بازديد هاي دانش آموزان از مراكز علمي ، فرهنگي ، حرفه اي با رعايت ماده 107 اين آيين نامه .

8- بحث و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي برگزاري امتحانات با رعايت مقررات و دستورالعملهاي مربوط .

9- تصميم گيري در مورد تشويق و تنبيه دانش آموزان برابر مندرجات بندهاي « 2 و 3 » فصل ششم اين آيين نامه .

10- برنامه ريزي براي تقدير از كاركنان و دانش آموزان نمونه به منظور ارائه الگوهاي شايسته با همكاري انجمن اوليا و مربيان .

11- تصميم گيري در مورد تخلفات امتحانات داخلي دانش آموزان برابر آيين نامه رسيدگي به تخلفات امتحاني .

12- تصميم گيري در مورد لباس و پوشش دانش آموزان ، در چارچوب مباني و ضوابط مندرج در فصل پنجم اين آيين نامه.

13- نظارت بر فرايند بودجه بندي برنامه درسي ارائه شده از سوي شوراي معلمان و تأييد آن براي اجرا .

14- بررسي مشكلات موردي دانش آموزانی كه با مسائل خاصي از نظر آموزشي و پرورشي مواجهند و ارائه پيشنهاد به كميسيون خاص ادارات آموزش و پرورش مربوط با توجه به اختيارات كميسيون مذكور .

15– صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزي كه در امتحان پاياني(1) داخلي و امتحان جهش تحصيلي غيبت موجه داشته است تا دو هفته پس از پايان ايام امتحانات .

(1)  برابر رأي صادره در دويست و سي و چهارمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 7/4/79 منظور از امتحان پاياني غايبين مجاز در نظام امتحاني نيمسالي امتحانات پايان نيمسال و در نظام سالي امتحانات خرداد و شهريور ماه است

16-بررسي و تصويب پيشنهاد شوراي معلمان در مورد تعيين پايه تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي مشمول ماده 43 اين  آيين نامه .

17-برنامه ريزي براي كمك به دانش آموزاني كه شرايط استفاده از ماده 54 اين آيين نامه را دارا مي باشند .

18-تصميم گيري در مورد داير بودن مدرسه در ايام تعطيل رسمي و اوقات فراغت ، براي فعاليتهاي فوق برنامه آموزشي و پرورشي ، با مسئوليت مستقيم مدير مجتمع .

19-برنامه ريزي براي ارتقاي هر چه بيشتر دانش معلمان و كاركنان مدارس .

20-ترويج و گسترش فعاليتهاي آموزشي ، پرورشي و تقويت اعتقادات ديني ، قرآني و نماز و مكارم اخلاقي و فراهم آوردن امكانات و زمينه هاي برگزاري شايسته مراسم گوناگون عبادي ، سياسي .

21-بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي ارتقاء مهارت هاي زندگي و اجتماعي مورد نيازدانش آموزان .

22-برنامه ريزي مناسب به منظور توسعه تربيت بدني ، بهبود وضع امكانات ورزشي ، حفظ و توسعه نمودهاي عيني اخلاق و آداب اسلامي ، ارتقاي سطح بهداشت ، بهبود وضعيت فضا و تجهيزات كارگاهي ، آزمايشگاهي و نمازخانه و حفظ محيط زيست .

23-بررسي و اتخاذ تصميم در مورد نحوه مشاركت مؤسسات و دستگاههاي آموزشي خارج از مدارس در آموزشهاي علمي و عملي دانش آموزان بر اساس آيين نامه هاي مربوط .

24-بررسي و اتخاذ تصميم در مورد عرضه توليدات و ارائه خدمات حاصل از فعاليتهاي آموزشي (عملي ، كارگاهي) دانش آموزان به متقاضيان بر اساس آيين نامه مربوط .

25- برنامه ريزي مناسب براي برقراري ارتباط و تعامل بين مدرسه و جامعه محلي به منظور بهره مندي از امكانات و ظرفيت هاي پيرامون مدرسه در ارتقاء امور كمي و كيفي مدرسه ..

26-بررسي و اتخاذ تصميم در مورد دانش آموزاني كه با مشكلات اخلاقي و رفتاري خاص مواجه اند با حفظ و رعايت شأن و كرامت انساني آنان و تصميم گيري در مورد دانش آموزان مشمول ماده 84 اين آيين نامه . در چنين مواردي موضوع با حضور مدير ، يكي از معاونين به انتخاب مدير ، يك نفر از مربيان امور تربيتي  بررسي و تصميم لازم اتخاذ مي شود .

(( رياست شوراي مجتمع با مدير است و دستور جلسات شوراي مجتمع با نظر اعضاي شوراي مذكور توسط مدير مجتمع تعيين مي شود . مسئوليت اجراي تصميم هاي شوراي مجتمع نيز با مدير خواهد بود . همه كاركنان مدارس موظفند براي اجراي مطلوب مصوبات شورا همكاري نمايند

 

 

 

نتايج

 دانش آموزان در پايان سال تحصيلي به هدف هاي زير كه تعيين شده برسند

شناخت حقوق خود و ديگران

شناخت ارزشها و پايبندي به آنها

استفاده معقول از اوقات فراغت

پذيرش مسئوليت

اعتماد به نفس

تقويت ايمان و اعتقاد به خداوند

علاقه به تحقيق و پژوهش در زمينه رشته تحصيلي خود

ايجاد انگيزه در دانش آموزان جهت ادامه تحصيل

توانايي تجزيه و تحليل منطقي مسائل

توانايي سازگاري با تغيير

اعتقاد به نظم و انضباط و مقررات و توجه به قانون

كارآفريني

نظارت بر امر آموزش همکاران:

نظارت بر تدریس همکاران  یکی ازمهمترین وظایف مدیران ومعاونین آموزشگاها می باشد که در مدارس استثنایی این وظیفه به طور خاص به عهده سرپرست آموزشی و در کنار آن بعهده مدیر و معاون قرار دارد. چون در حال حاضر پست سرپرست آموزشی در آموزشگاه ما خالی است ، هم اکنون مدیر و معاون هستند که به کلاس ها سرکشی کرده و همه چیز را تحت نظر دارند. متاسفانه گاه پیش می آید که برخی از همکاران این بازدیدها را به دید دخالت در امر آموزش خود می بینند لذا برای اجتناب از این امر ابتدا در جلسه شورای مدرسه در مورد علت فلسفه این بازدیدها صحبت کرده و بعد توضیح می دادم که هدف فقط انتقال تجربیات از یک همکار به همکار دیگر است. سپس وقتی در کلاس حاضر می شدم  عملکرد خوب مربیان را تشویق و در صورت دیدن اشکالی در کار در گوشه ای تنها ایراد کار را به او می گفتم ، گاهی نیز از مربی اجازه می خواستم و می گفتم که من تدریس این قسمت را خیلی دوست دارم اجازه می دهید من هم یکبار این فصل را تدریس کنم ( تذکر آن که به لطف خدا تدریس من معمولا با نمایش های کمدی، تقلید صدا، شکلک درآوردن و … همراه است که موجب می شود دانش آموز با شوخی و خنده درس را بهتر یاد بگیرد چرا که آستانه توجه دانش آموزان استثنایی از افراد عادی کمتر بوده و زودتر خسته می شوند ) جالب آن که گاه خود همکاران از من می خواهند تا در تدریس به آن ها کمک کنم. به طریق نه تنها من نظارت خود را انجام داده ام بلکه به یادگیری و افزایش شور و نشاط در کلاس نیز افزوده ام.

 

برگزاری جلسات آموزش خانواده:

از آنجا که ارتباط بین اولیاء و دانش آموزان با اولیاء مدرسه نقش بسیار زیادی در افزایش راندمان آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش دارد به همین دلیل در مدرسه ما تصمیم گرفته شد که به صورت ماهانه جلساتی با خانواده ها در مدرسه تشکیل شود . این جلسات به صورت دوره ای برگزار می شوند. به این صورت که یک بار در کلاس درس و به صورت پایه ای بوده و در آن والدین و مربیان ضمن صحبت با یکدیگر تغییرات و رفتارهای یک ماهه دانش آموز را بررسی می کنند. در جلسه بعد نیز به صورت گروهی بوده و یک سخنران برای همه خانواده ها سخنرانی می کند. تا بدین طریق نه تنها ارتباط خانه و مدرسه روز به روز قوی تر شود بعلاوه خانواده ها نیز ضمن آگاهی یافتن هر چه بیشتر از وضعیت درسی فرزند خود با آخرین یافته های علمی و روانشناختی که توسط روانشناسان بیان می گردند نیز آشنا شده و قادر خواهند بود با چشمی باز با مشکلات فرزندان خود روبرو گردند.

اما باز در این زمان یک مشکل پیش می آمد و آن این بود که بسیاری از خانواده ها تمایلی برای شرکت در این کلاس ها نداشتند بنابراین به دو طریق به خانواده ها جهت شرکت در جلسات انگیزه داده شد.

الف) از سخنرانان درخواست شد تا در پایان سخنرانی خود یک سوال از متن مطالب گفته شده طرح کنند. سپس والدین می بایست بلافاصله پاسخ صحیح را به همراه نام و مشخصات خود نوشته و تحویل می دادند . در جلسه بعد نیز به قید قرعه به یک یا چند خانواده که پاسخ صحیح را ارائه داده باشند به شرط حضور در جلسه قرعه کشی هدیه ای تعلق می گیرد. نکته قابل توجه این است که در این جریان خانواده مجبور است  برای دریافت هدیه خود در دو جلسه حاضر شود. یکبار جلسه ای که در آن سخنرانی شده و دوم جلسه ای که در آن قرار است قرعه کشی صورت گیرد.

ب) معمولا خانم ها خیلی در مورد خوراکی ها و خواص و تاثیرات آن ها بر بدن کنجکاو بوده و دوست دارند بدانند هر غذا چه تاثیری بر بدن ما می گذارد . لذا در مورد فواید، مضررات، تاثیرات، نتایج و عواقب مصرف خوراکی های متداول تحقیقاتی را انجام داده و در هر جلسه در مورد یک یا چند ماده غذایی صحبت می کردم. از جمله موادی که خیلی در مورد مضررات آن ها صحبت شد می توان تنقلات ناسالمی همچون چیپس، پفک، لواشک و… را نام برد . جالب آن که اگر خانواده ای نمی توانست در جلسه حاضر شود در اولین فرصتی که می توانست به آموزشگاه مراجعه می نمود تا بفهمد موضوع طرح شده در جلسه قبل چه بوده است!

بالا بردن اطلاعات عمومی پزشکی خانواده ها :

مهمترین عامل بروز اختلال در دانش آموزان استثنایی ازدواج های فامیلی است. بعلاوه بسیاری از این خانواده ها به علت فقر مالی کم سواد و یا حتی بی سواد می باشند به همین دلیل یکی از موضوعاتی که در جلسات از آن استفاده می شد راه های کنترل جمعیت و همچنین بررسی عوامل ایجاد اختلال در فرزندان است تا ضمن آموزش هر چه بهتر آن ها از تولد کودکان معلول بیشتری جلوگیری گردد.

گرد آوری آخرین اطلاعات در مورد دانش آموزان :

با توجه به فقر نسبی موجود در خانواده های استثنایی معمولا بیشتر این خانواده ها اجاره نشین بوده و هر ساله با جابجایی منازل آن ها روبرو هستیم. از طرف دیگر چون ازدواج های فامیلی در بین آن ها رواج فروانی دارد بسیاری از خانواده ها بیش از یک فرزند استثنایی دارند. لذا فرمی را طراحی کرده و در ابتدای هر سال در اختیار خانواده ها قرار دادم تا با تکمیل آن آخرین اطلاعات مورد نیاز من را آماده نمایند. سپس این فرم ها را بصورت یک کتابچه درآوردم و در مواقعی که نیاز بود از آن استفاده می کردم. این فرم به گونه ای راحی شده است که تمامی اطلاعات شناسنامه ای، خانوادگی، بیماری های خاص و آدرس و تلفن منزل و محل کار والدین را مشخص می کند. با توجه به لزوم تکمیل مشخصات دانش آموزان در جاهای مختلف بخصوص سایت بگفا و نرم افزارهای ابتدایی و راهنمایی دوره استثنایی وجود این دفتر تاثیر فراوانی بر سرعت کار ما داشته و از مراجعه های مکرر ما به پرونده دانش آموزان جلوگیری می کرد.

برگزاری جلسات مشاوره گروهی با دانش آموزان:

ما در مدارس استثنایی با کودکان و نوجوانان و یا به قولی با انسان ها روبرو هستیم آن هم افرادی درمانده که برخی از آن ها حتی از خانواده خود نیز ترد شده اند و صرفا بدین دلیل به مدرسه می آیند تا خانواده ها بتوانند ساعتی را در خلوت بوده و به قول خود آرامش داشته باشند! . بنابراین نباید این حق را به خودمان بدهیم که شاگردی را به دلیل اینکه یک نسل از ما دیرتر به دنیا آمده و یا چند سال ازما کوچکتر است پذیرنده ی همه حرفهایمان بدانیم. ما باید به همه دانش آموزان توجه داشته باشیم  بخصوص در دوره راهنمایی که به اقتضای سن و سال خود به توجه بیشتر ما نیاز دارند و دوست دارند به اظهار نظرهای آنان توجه کرده ، آن ها را طرف مشورت خود قرار دهیم. چه بسیار سوال هایی که ذهن این کودکان معصوم را آغشته کرده و سبب در خود فرو رفتگی دانش آموزان بزرگ تر می شوند. چون در مدرسه ما مشاور نبود برای حل این مشکل تصمیم گرفتیم تا در یکی از ساعت هایی که دانش آموزان x”” داشتند  ساعتی را با عنوان گفتگوی آزاد قرار دادیم. طبق قرار من به کلاس مراجعه کرده و دانش آموزان آزاد بودند تا سوالات خود را مطرح کنند. طرح موضوع در این زنگ هیچ محدودیتی نداشته و با هماهنگی قبلی قرار بر این بود که از مطالب مطرح نشده هیچ چیزی به بیرون درز نکند. نتیجه این کار آن بود که شاگردان کسی را به دست آوردند تا بتوانند با او آزادانه درد دل کنند. ناگفته های خود را طرح کرده و بدون غرض خود به سوالات یکدیگر پاسخ می دادند من نیز همانند یک مشاور موضوع را هدایت می کردم تا به پاسخ دلخواه خود برسم. بعد از این کلاس بود که انس و الفت من با شاگردان نوجوان دوره راهنمایی بیشتر شده و به سنگ صبور آن ها تبدیل شوم. همین موضوع سبب شد تا بتدریج مشکلات رفتاری شاگردان کاهش یافته و حتی از نظر ظاهری نیز با پوششی مناسب تر در سطح شهر تردد نمایند.

شیوه های مختلف تشویق دانش آموزان :

۱ –  ارائه ژتون به دانش آموزانی که عملکرد بهتری دارند:

دانش آموزان همیشه عاشق جایزه بوده و دوست دارند تا هر از چند گاهی مورد توجه قرار گیرند. بنابراین برای تشویق شاگردان از چند روش متفاوت بهره گرفته شد:

الف) کپی هایی از اسکناس های مختلف پنجاه تومانی، صد تومانی، دویست تومانی، پانصد تومانی،هزار تومانی و دو هزار تومانی تهیه شده و در اختیار مربیان قرار گرفت (تشویق ژتونی). سپس از مربیان درخواست شد تا برای فعالیت های مختلف کلاسی، تکالیف درسی،  آزمون ها و پرسش ها، فعالیت ها و حتی تغییرات مثبت اخلاقی آن ها را مورد تشویق قرار داده و متناسب با نوع کار انجام شده جایزه ای به او داده شود. از طرف دیگر یک کمد پر از اسباب بازی و لوازم تحریر نیز در سالن و مقابل چشم آن ها قرار گرفت تا همواره جوایز را دیده و روز به روز برای دریافت آن وسایل انگیزه قوی تری دریافت کنند. برای هر یک از این وسایل نیز قیمتی در نظر گرفته شده و در یک لیست کنار کمد نصب شده بود. دانش آموزان موظف بودند تا ضمن جمع آوری پول های جایزه از مربیان خود آن ها تمیز نگه داشته و حتی بر روی آن ها خط نکشیده و آن ها را پاره ننمایند، چرا که این کار آن ها سبب کاهش ارزش پول های جایزه و کم شدن پول آن ها می شود. این برنامه چند حسن داشت:

–  اول این که چون این دانش آموزان تعامل زیادی با دیگران ندارند فرصتی کسب می کنند تا خرید کردن را بیاموزند.

– یاد می گیرند از پول مراقبت کنند و آن را تمیز نگه دارند.

–  به ارزش پول واقف شده و در حفظ و نگهداری آن بکوشند.

– با فرهنگ پس انداز کردن آشنا شده و یاد می گیرند تا برای رسیدن به یک خواسته بزرگ تر از خواسته های کوچک تر خویش بگذرند.

–   از کمد جوایز چیزی را دریافت می کنند که خود دوست دارند.

– چون دانش آموزان استثنایی از نظر درک و فهم عقب تر از سایر دانش آموزان هستند هدف مشخصی را پیش روی خود دیده و با انگیزه ی بیشتری برای رسیدن به آن تلاش می کنند .

۲ –  معرفی دانش آموزان برتر اخلاقی و درسی:

در هر هفته براساس نظرسنجی که قبلا از همکاران محترم شده است از هر کلاس یک دانش آموز را بعنوان برتر از نظر درسی و یا اخلاقی انتخاب نموده و به آن ها درصف صبحگاه آن هم در حضور دیگر دانش آموزان جایزه و یا ژتون  اهدا می کردم تا سبب  بالا بردن انگیزه و یادگیری بهتر مطالب درسی آن ها شوم.

۳ – دادن مسئولیت به دانش آموزان مشکل دار:

۴ – تعریف کردن از ظاهر دانش آموزان خوش لباس:

متاسفانه برخی از خانواده ها بخصوص در دانش آموزان مقطع ابتدایی به دلیل داشتن مشغله کاری فراموش می کنند تا به ظاهر دانش آموزان رسیدگی کنند و در برخی موارد می دیدم که لباس آن ها پاره، کثیف و یا حتی به هم ریخته است. حتی یکی از شاگردان پسر حاضر نبود صبح ها صورت خود راشسته و موهای خود را شانه بزند! همواره چشمانی پف کرده و ظاهری ژولیده داشت. من هم در روزهای اول از او می خواستم تا صورت خود را شسته و بعد به کلاس برود. بعد از آن هر وقت او را مرتب می دیدم از او تعریف می کردم تا روحیه او را تقویت کنم . بتدریج ظاهر او بهتر شد بنابراین او را به عنوان بهداشتیار معرفی کرده و با دادن مسئولیت متناسب با مشکل خودش ظاهر او را تغییر دادم.

فعالیت های زنگ تفریح :

۱-انتخاب تعدادی از دانش آموزان بعنوان انتظامات از گروه های گوناگون و تفویض اختیار کارهای مربوط به زنگ تفریح به آنان همانند کنترل درب سالن مدرسه، درب ورودی آموزشگاه، کنترل نظافت مدرسه و…

۲-پخش سرودهای شاد و موسیقی های گوشنواز و روح بخش در زنگ های تفریح(با در نظر گرفتن مناسبت هاو…).

۳-حضور مستمر معاونان در حیاط و نظارت مستقیم آنها بر دانش آموزان با حضور در حیاط مدرسه.
۴-آزاد گذاشتن دانش آموزان جهت تخلیه انرژی البته با نظارت وکنترل

۵- نصب وسایل مختلف بازی در حیاط به منظور سرگرم کردن دانش آموزان

۶- طراحی بازی های همچون لی لی و زمینی مدرج شده برای تمرین پرش طول در حیاط آموزشگاه

۷- برگزاری مسابقاتی همچون مسابقه دو در بین دانش آموزان البته متناسب با توانایی های بدنی و قدرت جسمانی آن ها بگونه ای که دانش آموزان همواره فرصت برنده شدن را بدست آورند و دائما یک یا چند شخص خاص برنده نباشند.

۸ – تلاش در جهت شخصیت دادن به دانش آموزان.

کنترل غیبت ها :

بدین منظور دو دفتر را در دفتر آموزشگاه قرار داده ام تا همکاران روزانه غیبت ها در آن بنویسند. بعد آن دفتر را بررسی کرده و غیبت های دانش آموزان را بررسی می کنم.

مناسبت ها :

داشتن برنامه هایی متناسب با مناسبت ها به عنوان مثال :

۱ – جشن بادبادک ها و انتخاب زیباترین بادبادک و بادبادکی که بیشتر از بقیه بادبادک ها بالا می رود.

۲ – برگزاری مراسم و گنجاندن فعالیت های مختلفی چون نمایش، سرود، مسابقه و … در آن.

۳ – برپایی نمایشگاه از آثار دانش آموزان و همکاران.

۴ – دعوت از مدارس عادی جهت بازدید از نمایشگاه آثار دانش آموزان.

۵- گرفتن جشن تولد برای دانش آموزان.

برخي از راهكارهاي كيفيت بخشي به امور آموزشي در مدرسه

توجه به فضاي فيزيكي در مدرسه در همه ابعاد «از جمله ميز و نيمكت مناسب، رنگ كلاسها، تخته سياه، گچ تحرير مرغوب و…»×

روابط انساني مطلوب بين كاركنان و دانش آموزان و اوليا با هدايت و رهبري دلسوزانه مدير با عنوان كارگردان اصلي در مدرسه×

ارتباط و تعامل دوسويه بين دانش آموزان به عنوان عنصر اصلي و محوري در تعليم و تربيت .×
توجه جدي به نيازهاي آموزشي و پرورشي دانش آموزان در مدرسه از قبيل كتابخانه، نمازخانه، كارگاههاي علمي و رايانه، آزمايشگاه، زمين بازي مناسب، وسايل و امكانات ورزشي و…

كيفيت بخشي به جلسات شوراي معلمان با طرح مسايل علمي و كاربردي و تشكيل كارگاههاي آموزشي×
هدايت و راهنمايي معلمان به آموزشهاي خلاق و استفاده از يادگيري مشاركتي توسط خود دانش آموزان، استفاده از روشهاي تدريس بارش مغزي (فكري) براي توانمندسازي‌دانش آموزان در حل مسايل روزمره و زندگي
توجه لازم به كلاسهاي جبراني و ارايه برنامه منظم مطالعه به دانش آموزان در منزل×

توجه جدي به بانك جايزه در مدرسه و تشويق دانش آموزان×

توجه جدي به ساعت ورزش در مدارس و نيز برگزاري مسابقات علمي در مدارس با تشويق دانش آموزان×
توجه جدي و اهميت دادن به روز نوجوان و جوان و دانش آموز در مدرسه و ارتباط مستمر و دو سويه بين كاركنان مدرسه و دانش آموزان در جهت حل مسايل روزمره با كمك خود دانش آموزان

 

 

 

برخي از راهكارهاي كيفيت بخشي به امور تربيتي و پرورشي در مدارس

توجه و اهميت جدي به امر مهم اقامه نماز در مدرسه×

توجه به خواسته ها و نيازهاي منطقي مربيان پرورشي در مدرسه و فعال نمودن ايشان در امور پرورشي مدرسه همراه با برنامه هاي مناسب و پيش بيني شده در جهت تقويت بنيه ديني در دانش آموزان

اهميت دادن به شوراي دانش× آموزي در مدرسه و دادن نقشها و مسؤوليتهاي متفاوت به ايشان در كارها از جمله ايجاد نظم در مدرسه، همكاري با معاونان مدرسه، شوراي حل اختلاف در مدرسه براي حل مسايل بين دانش آموزان، امور بهداشتي و ورزشي مدرسه و…

فعال نمودن كتابخانه مدرسه و به روز نمودن كتابهاي موجود در آن در جهت استفاده مطلوب دانش آموزان براي رفع نيازهاي علمي، ديني و پژوهشي

توجه و اهميت به همه مسابقات علمي و فرهنگي در مدرسه در جهت تقويت بروز استعدادهاي متفاوت دانش آموزان×
اهميت دادن به تشكيلات سازمان دانش آموزي مدرسه از قبيل «پيشتازان، فرزانگان، هلال احمر و بسيج دانش آموزي»×
توجه جدي به درس پرورشي در مدارس و اهميت دادن به آن در حد دروس ديگر×

فعال نمودن در مناسبتها از قبيل «ولادتها، ايام خاص، رحلتها» و برگزاري مراسم مخصوص آن روز در مدرسه در جهت آشنايي بيشتر دانش آموزان

تشويق و ترغيب دانش آموزان قاري قرآن، هنرمند، ورزشكار و داراي استعدادهاي خاص×

توجه به نيازها و خواسته ها و مشكلات رفتاري و خاص دانش آموزان در مدرسه و ايجاد چتر حمايتي براي ايشان «مخصوصاً احيا و بكارگيري مشاوران مجرب در مدارس راهنمايي» با توجه به اين كه دانش آموزان در سن بحران و بلوغ به سر مي برند.

نقش هاي معاونين

1-نقش اسوه ای و هدایتی معاون

میدانیم که هر کدام از عوامل اجرایی آموزشگاه وظیفه ای به عهده دارند ودر چهارچوب وظیفه ای که به عهده دارند به تعامل با دانش آموزان می پردازند و در این تعامل سعی می شود طوری عمل شود که به اهداف تعریف شده برسیم حال با توجه به این امر وقتی به وظیفه و شرح وظایف معاونین محترم توجه می کنیم به رسالت سنگین این عزیزان پی می بریم که چه قدر می تواند نقش هدایتی و الگوی رفتاری داشته باشند معاون هر آموزشگاه به عنوان منشا و الگوی نظم و انضباط (ناظم ) شناخته می شود و شالوده نظم هر محیط آموزشی را معاون آن آموزشگاه رقم می زند لذا دانش آموزان وقتی با این دید و نظر به ایشان نگاه می کنند این رسالت بر دوش معاونین محترم سنگین تر خواهد شد که به عنوان الگوی نظم و ترتیب در همه زمینه ها اخلاقی و رفتاری ، اجتماعی ، درسی و … در ذهن دانش آموز متجلی می شوند .

لذا اول خود معاون محترم آموزشگاه به آنچه از عزیزان دانش آموز می خواهد به نحو احسن عمل نماید اگر حضور به موقع می خواهیم ، سر و وضع آراسته می خواهیم ، شرکت در نماز جماعت می خواهیم ، اخلاق حسنه و نیکو می خواهیم خودمان طوری عمل کنیم از رفتار ما به عنوان الگویی برای دانش آموزان باشد نه تنها دانش آموز بلکه دبیران عزیز نیز از ما الگو بگیرند و طوری عمل نماییم که دانش آموز و دبیران محترم به ما اعتماد کرده و بتوانیم با آنها رابطه عاطفی برقرار کنیم تا اگر از آنها درخواستی داشتیم با جان و دل پذیرا باشند .

2-نقش حمایتی ، مشاوره ای و کاهش مشکلات همکاران و دانش آموزان :

مهر و دقت وصف انسانی بود               خشم و شهوت وصف حیوانی بود

با توجه به اینکه معاون هر آموزشگاه بیشترین تعامل و ارتباط را با دبیران و دانش آموزان دارد و در حقیقت می توان گفت با توجه به آگاهی معاون از اوضاع درسی و پرونده ای دانش آموزان و اطلاع از وضع زندگی و اجتماعی دانش آموزان و دبیران باید گفت که معاون آموزشگاه باید به عنوان سنگ صبور و مشکل گشا در بین این عزیزان عمل نماید  زیرا مدیر آموزشگاه نقش مدیریتی و سرپرستی هر آموزشگاه را بر عهده دارد شاید برای مدیران محترم با توجه به مشغله زیاد کاری و مسئولیتی وقت و مجالی برای رسیدگی به امور مشاوره ای و رفع مشکلات دبیران و دانش آموزان به نحو احسن وجود نداشته باشد لذا معاون هر آموزشگاه باید طوری عمل نماید که همه دبیران و دانش آموزان به او اعتماد کرده و او را به عنوان محرم راز خود دانسته و مشکلات و خواسته های خود را با او در میان بگذارند و احساس کنند که کسی در آموزشگاه هست که بتوانند با او درد دل کنند . لذا همان طور که قبلا اشاره شد رفتار هر فرد می تواند زمینه این امور را فراهم نماید و باید با آگاهی کامل از اوضاع و احوال دانش آموزان و همکاران دبیر به رفع مشکلات آنها بپردازد .

3-نقش آموزشی معاونین

با توجه به این که آموزش مهم ترین رکن نظام آموزش و پرورش محسوب می شود و آموزش صحیح و جامع باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود و عدم آموزش و تسلط بر مواد درسی توسط دبیران باعث افت تحصیلی دانش آموزان می گردد معاون باید زمینه پیشرفت درسی و آموزشی را از طریق کنترل و همکاری مستمر ومداوم با همکاران کلیه دروس فراهم نماید ، دانش آموزان مستعد و تلاشگر را تشویق نموده و راهکار های مختلف مانند شرکت دانش آموزان در مسابقات علمی ، المپیاد ها ، امتحانات ، آزمون های پیشرفت تحصیلی ، تهیه کتب ، جزوات و بروشور های آموزشی ارائه و اجرا نماید و دانش آموزان را در زمینه های مختلف آموزشی  مسابقات و آزمون های علمی تشویق و به شرکت آنها در این آزمون ها اهتمام ورزد . گقتمان آموزشی را در کلاس ها اجرا نماید و در جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ضعیف با اجرای اموری چون کلاس های جبرانی اقدام نماید .

 4-نقش ارتباطی (با خانواده و همکاران و دیگر افراد )

می دانیم که شناخت هر امر بر پایه ارتباط با آن پدیده استوار است لذا برای پیشبرد اهداف عالیه آموزشی باید دانش آموز را که محور نظام آموزشی ما می باشد را بشناسیم لذا باید با او ارتباط برقرار نماییم و این ارتباط باید ارتباطی علمی و با اهدافی تعریف شده متناسب با اصول روانشناسی باشد   .

برای اینکه بتوانیم به دانش آموزمان کمک کنیم و او را به سر منزل مقصود برسانیم باید حلقه های ارتباطی بین مدرسه و اولیاء(خانواده ) محکم و استوار باشد دانش آموز نیمی از وقت خود را در محیط آموزشی می گذراند اما نیم بیشتر از وقت خود را در خانه است با توجه به این که در خانه خود را بهتر بروز می دهد می توانیم با ارتباطی سازنده با اولیای او بهتر به او کمک کرده و به حق معلم او باشیم که این بعد نه فقط آموزشی که می تواند درس زندگی ، اجتماعی ، اخلاقی و … باشد . با توجه به این گفتار که معاون آموزشگاه بیشترین ارتباط را با دبیران و دانش آموزان دارد نقش کلیدی معاون در ایجاد یک ارتباط سازنده واضح تر می نماید .

باید در برخورد با خطاهای دانش آموزان رعایت عدل و انصاف نماییم و نشان دهیم که مدافع اصول صحیح و طرف دار عدل هستیم . باید ثبات رفتاری داشته باشیم ، قانون را در مدرسه با بی طرفی و دقت اجرا نماییم و علاقه ای بی شائبه و محبتی پدرانه یا مادرانه خود را نسبت به فرد فرد دانش آموزان اثبات نماییم در این صورت است که با ارتباط صحیح و معرفی نمودن خود به عنوان یک پشتیبان می توانیم روابط عاطفی مطلوب داشته باشیم تا نقش ارتباطی خود را ایفا کرده باشیم

 5-نقش معاون در ایجاد نظم وانضباط :

یکی از حساس ترین وظایف معاونان برقراری نظم و انضباط در آموزشگاه است و دانش آموزان معاون آموزشگاه را به عنوان ناظم می شناسند بنابراین ناظم بر وزن فاعل و به معنی نظم دهنده (نظم آورنده) می باشد و کسی است که کاری را نظم و ترتیب می دهد و با شنیدن کلمه ناظم این واژه همیشه آشنا برای دانش آموزان به نوعی در ذهنشان واژه هایی همچون نظم و انضباط تداعی می شود . نظمی که گاهی با عطوفت و مهربانی همراه است و گاهی در سایه تنبیه و خشونت  حاکم می شود که این نظم می تواند در همه امور تحصیلی دانش آموزان مد نظر قرار گیرد و همچنین کنترل نظم کاری دبیران محترم نیز به عهده ناظم می باشد که لازمه عمل به همه این فاکتورها (حضور به موقع – آراستگی وضع ظاهری – حضور در نماز جماعت – مراسم آموزشگاه – بهداشت و …)این است  که اول خود معاون آموزشگاه به این موارد عمل کند و با رفتار خود این موضوع را به دانش آموزان و دبیران آموزش دهد بعدا از آنها بخواهد که به این موارد عمل کنند  .

 6-نقش معاون در بهداشت روانی در مدارس :

بهداشت روانی یکی از اهداف و اصول آموزش و پرورش می باشد که باید با درایت و آگاهی و تسلط بر امور زندگی آموزشی دانش آموزان تحقق یابد . دانش آموز فقط در آموزشگاه سواد نمی آموزد بلکه درس زندگی فرا می گیرد  ، می بینیم گه باید در این موضوع متعهد تر عمل نماییم .

ناظم باید قبل از همه چیز با روحیه دانش آموزان آشنایی داشته باشد و در برخورد با نواقص اخلاقی آنان آرام باشد و تشویق و بهداشت روانی را مد نظر قرار دهد زیرا تشویق و شخصیت دادن به داش آموزان بزرگ ترین مانع برای رفتارهای سوء و بی انضباطی آنان خواهد بود  اگر دانش آموزان از لحاظ اخلاقی و بهداشت روانی در سطح غیر قابل قبول باشند باید به دنبال نقطه مثبت در وضع رفتار ظاهری وی باشیم تا جرقه ای برای تشویق او باشد  مثلا اگر موی سرش مرتب است می توانیم از این نقطه مثبت نوری به زندگی تحصیلی او بتابانیم و شخصیت قابل قبولی از او بسازیم و زندگی جدیدی را برایش پی ریزی نماییم.

 7- نقش معاون در ایجاد جامعه پذیری در دانش آموزان

یکی از اهداف تربیتی آموزش و پرورش آمادگی دانش آموزان برای ورود سازنده به اجتماع می باشد  و رسالت مجریان آموزشی این است که در درجه اول این عزیزان را با هنجارهای موجود در جامعه آشنا کرده و آشتی دهند و برای این امر باید خودمان دارای آگاهی لازم از اوضاع جامعه کنونی باشیم و هدف بشناسیم تا بتوانیم آنان را به سرمنزل مقصود برسانیم دانش آموز را طوری بسازیم که وقتی به پیکره اجتماع خود می پیوندد جامعه اورا پذیرفته و پایگاهی در خور  به او بدهد هم چنین طرف دیگر این بحث خود اوست که باید او نیز جامعه را با تمام واقعیتش بپذیرد تا بتواند قطره ای موثر در این دریای مواج باشد . به او بصیرت و بینش دهیم تا مسلح و آگاه به جنگ با ناملایمات زندگی برخیزد باشد که در دیدار با او در اجتماع به او افتخار نماییم .

 

ویژگیهای معاون موفق

دریک خانواده ی بزرگ به نام مدرسه که اداره ی آن داشتن تجارب وآگاهی های فراوان است ومشارکت وتصمیم گیری وبرتری اهداف جمع بر اهداف فردی است اداره ی چنین خانواده ی بزرگی وبر قراری ارتباط مناسب با اعضای این خانواده ی بزرگ محتاج به داشتن توانایی و ویژگیهای زیادی است که به بعضی از آنها اشاره می شود:

۱.حضورمرتب وبه موقع در مدرسه  

 ۲.رعایت ادب واحترام نسبت به کارکنان مدرسه ودانش آموزان

۳.رضایت مدیر از رفتاروکردار معاون در مدرسه

۴.مراقبت از وسایل مدرسه واهتمام در نگهداری اموال وتجهیزات وساختمان مدرسه

۵.هم اندیشی وهمکاری با شورای مدرسه

۶.تشویق دانش آموزان برای شرکت در فعالیتهای هنری وادبی در مدرسه

۷.فعال بودن در مسئولیتهای ارائه شده از طرف مدرسه

۸.داشتن ارتباط نزدیک با اولیای دانش آموزان جهت رسیدگی به وضعیت درسی و رفتاری دانش آموزان

۹.داشتن جرات وشهامت وجسارت دربیان نظرات و تصمیم گیری در مسائل جاری

۱۰.داشتن ابتکار و خلاقیت در انجام امورات مختلف مدرسه

۱۱.قدرت برقراری ارتباط نزدیک با دانش آموزان بخصوص دانش آموزان مشکل دار به شیوه دوستانه

۱۲.داشتن بیان مناسب و قدرت گوش دادن موثر

 اصول ومعیارهای مناسب در برخورد معاون با دانش آموزان

معاونین مدرسه به دلیل اقتضای شغلی بیشترین ارتباط را با دانش آموزان دارند به دلیل تاثیر زیاد برخورد ورفتار معاونین با دانش آموزان این امر (برخورد با دانش آموزان)از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .لذا برخی اصول ومعیارهای مناسب در برخورد معاون با دانش آموزان به شرح ذیل بیان می شود:

۱.برخورد دوستانه ومنطقی با دانش آموزان

۲.دادن مسئولیتهای  مختلف به دانش آموزان ازقبیل نماینده کلاس مراقب بهداشت یار در حد توان آنها

۳.ایجاد انگیزه ی لازم برای رقابت سالم بین دانش آموزان

۴.دادن شخصیت به دانش آموزان واحترام نمودن به آنان

۵.برگزاری مسابقات مختلف ورزشی پرورشی علمی و… در ساعات بیکار ی درصورت   امکان برای برقراری ارتباط نزدیک با دانش آموزان جهت شناسایی بهتر وبیشتر دانش آموزان

۶.ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان از طریق احترام به توانایی های انان در انجام مسئولیتهای محوله به آنان

۷.چشم پوشی از بعضی از اشتباهات دانش آموزان برای اینکه دانش آموز به طور غیر مستقیم  متوجه اشتباهش شود

۸.عدم گذاشتن تبعیض در بین دانش آموزان وعدم مقایسه دو دانش آموز باهم

۹.ارزش نهادن به غرور دانش آموزان در بین دوستان خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيشنهادات

و

راهكارها

 

 

 

پيشنهادات .

آموزش مهارت هاي اساسي و بروز به دانش آموزان ارائه شود.

برنامه هاي آموزشي چنان تدوين شوند كه دانش آموزان براي ادامه تحصيلات علاقمند شوند.

صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غير ضروري به منظور افزايش بهره وري و منافع

بهتر است درابتدا اهداف برنامه نظارت برای همکاران به صورت خصوصی یا درجلسات شورای معلمان مطرح گردند. برای نمونه به صورت زیر :

همکاری با مربیان  در جهت اصلاح فرایند آموزش.

تاکید بر اینکه پیشرفت در امر تدریس نتیجه و حاصل تشریک مساعی معلم و مسئولین آموزشگاه می باشد.

احساس مسئولیت مسئولین آموزشگاه در مقابل خداوند و خود و همکار و دانش آموزان.

بررسی وضعیت عملکرد دانش آموزان ضمن تدریس همکاران.

کمک به همکاران در ارزشیابی از تدریس خود.

مشاهده شیوه تدریس همکاران و ارایه شیوه های برتر همکاران  به سایر هم رشته ی ها در جلسات شورای معلمان.

بیان شیوه تدریس همکاران وانتظارات آنها از دانش آموزان جهت والدینی که پی گیر این امر می باشند.

همفکری  با همکاران علاقه مند جهت ایجاد شیوه های کنترل نظم در کلاس جهت رسیدن به نتایج مطلوبتر.

ثبت نقاط قوت وابتکاری همکاران در پرونده ارزشیابی آنها .

اختصاص موضوع جلسات معلمان به موضوعاتی همچون راه کارهای ایجاد نظم در کلاس و گفت و شنود کردن به نظرات همکاران در مورد تجربیات و ایده های یکدیگر.

می توان تصاویر دانش آموزان نمونه را از نظر اخلاقی و درسی انتخاب کرده و در تابلویی با نام “تابلو ستاره ها” نصب کرد.

شیوه برخورد با مسایل انضباطی حتما به تناسب جرم انجام گرفته صورت بگیرد.مثلا در صورت عدم رعایت بهداشت کمک به پاکیزه نمودن محیط ویا در صورت وارد کردن خسارت مجبور نمودن دانش آموز یا اولیاء وی به جبران آن.

سعی شود در آموزش مفاهیم نماز و تلاوت قرآن به میزان توانایی های بچه ها توجه ویژه گردد.

در آموزش، به تفاوتهای فردی بچه ها التفات ویژه شود.

از دانش آموزان بخواهیم جهت قدردانی از خدای احد و واحد اقامه نماز نمایند نه لاغیر.

از سلامت و عافیت جسم دانش آموزان در جهت تثبیت اعتقادات استفاده نمائیم.

تشویق لازم است فراموش نشود.

از دبیران و سایر عواملی که در آموزش مسائل اعتقادی تلاش می کنند تشکر شود

در جلسات مدیران حداقل یکی از معاونین مدرسه حضور داشته باشد تا از تجارب آنها نیز استفاده گردد.

برگزاری جلسات احیای مشاوره و جلسات اجتماعی و آسیب شناسی و دعوت از اساتید متخصص در این امر و همچنین برگزاری جلسات پرسش و پاسخ.

برگزاری ضمن خدمت با موضوعات جدید و علم روز جهت معاونین بخصوص دوره هایی برای آشنایی بیشتر با کامپیوتر ، وبلاگ نویسی ، راه کارهای مناسب برخورد با دانش آموزان و حتی شناخت مواد مخدر تا ما معاونین خود با جدیدترین مخدرهای صنعتی روز آشنا باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه گيري

 

 

 

 

 

نتيجه گيري

پذیرفتن مسولیت معاونت پرورشی وآموزشی مدارس ،امری است بس خطیر، برای فردی که تقوا ی عملی ووجدان کاری دارد .معاونت سوت زدن واخم کردن نیست هنر کنترل وبدست آوردن دل است ، معاون موفق به قلب هانزدیک است ودائم سرش توی کاغذ ونوشته نیست وتبدیل به یک ماشین گزارش نویسی نمی شود ، او عامل به بخشنامه های ارجاعی است  تا هر چه بهتر آموزش وپرورش در مدرسه جان بگیرد ، معاونت کمتر از مدیریت نیست  ،معاون یک مدیر است ومعاونان مدرسه،  بال های قوی هستند برای پرواز مدیریت تا اوج بهترین .

احساس رضایت مندی معاون از شغل خود باعث پیشرفت در کارهای اوست ،اگر با نیت خیر ویاری رساندن وکاستن مشکلات هر روز به مدرسه برویم نه تنها از شغل خود ناراضی نیستیم بلکه احساس خوشایندی از تغییر وروند رو به بهبود محیط مدرسه خود خواهیم داشت  ، یک معاون خوب باید در مدرسه تجسم عینی عدالت در بین همکاران ودانش آموزان باشد خستگی ناپذیر در کارها ودادن روحیه کار وخدمت به همکاران وتوجه به حل مشکلات واخذ تصمیمات ابتکاری وقاطع وصرفه جو درامور بیت المال واهتمام به امور قرآنی ونماز اول وقت وداشتن صداقت ولبخندی همیشگی باشد .

کیفیت کار معاونین آموزشی تحت تاثیر هدف گذاری است. دانش آموز کارآمد محصول برنامه ی برنامه ریزان نیست بلکه حاصل کار جمعی در مدارس است.

برای داشتن مدرسه­ی موفق مدیر،معاون،معلم نقش اساسی دارند.گلاسر به عنوان یک روانپزشک معتقد است اگر یک کودک صرف نظر از سابقه ی زندگی اش بتواند در مدرسه موفق شود برای موفقیت در زندگی نیز شانس فوق العاده ای دارد ودرصورتیکه دریکی از مراحل آموزشی خود باشکست مواجه شود شانس او برای موفقیت در زندگی به مقدار زیادی کاهش پیدا می کند پس تازمانی که مدارسی را بوجود نیاورده باشیم که کودکان بتوانند از طریق استفاده منطقی و عقلانی از توانایی هایشان به موفقیت دست یابند شاهد افزایش نابسامانیهای اجتماعی خواهیم بود .

بی شک همه ی معاونین بر این نکته واقف هستند که تاکید بر برقراری ارتباط درست دوستانه می تواند انگیزه ی تحصیل وزمینه ی رشد وشکوفایی استعداد ها را در دانش آموزان تقویت کند بنابراین باید تلاش کرد با ایجاد نظم وانضباط مدرسه را به محیطی امن وآرام برا ی تحصیل سوق داد.

 باید بپذیریم وقتی که یک نظام آموزشی بر پایه تفکر مهندسی آموزش استوار گردد آسان تر می توانیم به آمال و اهداف آموزشی دست یابیم.

باید بپذیریم مسئولیت اولیای مدرسه بخصوص معاونین مسئولیتی بسیار خطیری می باشد. معاونین مسئول تغییر و اصلاح رفتارهای ناسازگار و تامین بلوغ عاطفی و سلامت روانی کودکان و نوجوانان هستند و مدرسه محلی است که درآن هر دانش آموز به منظور ارضای نیازهای خویش و براساس تجربه های قبلی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهد.

مثلاً یک دانش آموزی پرخاشگر و بی انضباط است و دیگری فعالیت و پشتکار دارد، سومی رهبری می کند و آن یکی دلقک پیشه است و لودگی پیش می گیرد. بنابراین ما باید مدرسه را به محیطی تبدیل کنیم که در آن هر دانش آموزی بتواند دوست داشتن و دوست داشته شدن و احساس با ارزش بودن را تجربه کند. بخصوص که مدرسه ما از جمله مدارس استثنایی بوده و همین امر موجب می گردد که این کودکان بی پناه در بیشتر موارد از داشتن فرصت های کافی و یا برابر با سایر دانش آموزان هم سن و سال خود محروم بوده و نتوانند تجارب اخلاقی و رفتاری درستی را در جهت اجتماعی شدن کسب نمایند. هرچند سن و سال این دانش آموزان به طور معمول حداقل سه تا پنج سال بیشتر از سایر دانش آموزان هم پایه خویش است اما چون در بسیاری از خانواده ها نشان دادن این کودکان را برای خود عیب دانسته و گاها آن ها را پنهان می کنند، این کودکان معمولا فقط در فضای داخلی خانه ها بزرگ شده و قادر نیستند ضمن داشتن یک رابطه و تعامل سالم با دیگران رفتارهای صحیح اجتماعی را فراگیرند و بتوانند درگروه های مختلف اجتماعی شرکت کرده، هویت اجتماعی خویش را بهتر بیابند.

مهمترین عامل موفقیت این است که در مدارس نوعی فرهنگ مشارکتی بوجود آوریم و برای کمک به بهبود رفتار آن ها گرد همایی ها و کارهای گروهی انجام داده برای آگاه سازی دانش آموزان از روشهای مسالمت آمیز حل اختلاف در مدرسه و تقویت تفاهم و همبستگی میان دانش آموزان به عنوان مؤثرترین برنامه ها در بهبود رفتار دانش آموزان استفاده کنیم چرا که آن ها معمولا به هنگام مواجه شدن به یک مشکل به گوشه ای خلوت پناه برده، از دیگران کمک خواسته و یا از خواسته خویش می گذرند و این رفتار قطعا جلو پیشرفت فکری و اجتماعی آن هارا خواهد گرفت. ما معاونین باید حل و فصل مسائل انضباطی را از وظایف خود دانسته و به آنچه که انجام می دهیم اعتقاد داشته باشیم و برای تحقق آن وقت و انرژی زیادی صرف نماییم. به جای اینکه با مسائل دانش آموزان به صورت تنبیه برخورد نماییم محیطی در مدرسه ایجاد کنیم که به هدایت رفتار مطلوب بیانجامد.

برای نیل به چنین هدفی باید با دانش آموزان و خانواده های آنها ارتباط داشته باشیم. به دانش آموزان مشکل دار مسئولیت بدهیم. از پیش داوری بپرهیزیم و حتی الامکان از نظرات دانش آموزان استفاده بهینه را بنماییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *