مدرسه ما خانه ما

مدرسه ما خانه ما

خانه مکانی است که انسان در آن احساس آرامش می کند وهمه اعضا آشنا هستند ویا وابستگی با فرد دارندشخصیت اولیه انسانها در خانه شکل می گیردمدارس نیز همین صورت را دارند زمان زیادی از عمر هریک از ما به نوعی در مدارس می گذرد ویا گذشته است.مدرسه خانه آموزش انسان است.در مدرسه هم به مانند خانه باید بسیاری از چیزها رارعایت کرد.مدرسه را باید تمیز نگه داشت.ازامکاناتش درست استفاده نمود وبه مانند خانه ای که در ان زندگی می کنیم به آن اهمیت داد.

مکان آموزشی است که برای آموزش دانش آموزان تحت رهبری معلمان طراحی شده‌است. در زبان امروزی به مکان‌های آموزشی پائین‌تر از سطح آموزش عالی که، آموزش عمومی در آن‌ها صورت می‌گیرد، گفته می‌شود.

بیشتر کشورها سیستم آموزشی ویژه‌ای دارند، که بنابر این سیستم شرکت در مدارس اجباری می‌باشد. نام مدارس در کشورهای مختلف متفاوت است که عموماً شامل مدارس ابتدایی برای کودکان و راهنمایی برای نوجوانانی که تحصیلات ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، می‌شود.

در ایران مدرسه‌ها در سه گروه دبستان، راهنمایی و دبیرستان (هنرستان‌ها، از نظر مقطع، برابر با دبیرستان‌ها هستند) هستند. در مدرسه کسانی هستند که مسئولیتهایی را بر عهده دارند مانند مدیر که ریاست مدرسه را بر عهده دارد